วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2564

ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบกายอุปกรณ์ เพื่อ สร้างขวัญกำลังใจเสริมสร้างคุณภาพชีวิต แก่ประชาชนจังหวัดนราธิวาส

 29 มิ.ย. 2563 14:49 น.    เข้าชม 241

          วันนี้ ( 29 มิถุนายน 2563 ) เวลา 08.30 น. ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย พันเอกนายแพทย์ โชคชัย ขวัญพิชิต รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ นำทีมเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ประจำตำบลดุซงญอ และจิตอาสาในพื้นที่ มอบกายอุปกรณ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส พร้อมพบปะเยี่ยมเยียนพูดคุย สอบถามความเป็นอยู่ของประชาชน โดยได้ทำการมอบกายอุปกรณ์และเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนจำนวน 10 ราย ซึ่งอุปกรณ์ประกอบด้วย ไม้เท้าก้านร่ม, วอกเกอร์สี่ขาและรถเข็นปรับระดับ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้พิการ เป็นการสร้างขวัญกำลังใจที่ดี อันเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือตนเองในการดำเนินชีวิตประจำวันได้เป็นปกติและอยู่ร่วมกับชุมชน สังคม ได้อย่างมีคุณค่า โดยได้มีการสาธิตแนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆ อีกด้วย

          พันเอกนายแพทย์ โชคชัย ขวัญพิชิต รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า การเดินทางลงพื้นที่ในครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่ดี ที่ทำให้ได้ทราบถึงปัญหาของประชาชน ซึ่งได้เดินเท้า เคาะประตูบ้าน ประชาชน อย่างทั่วถึง เพื่อแสดงให้เห็นถึงความจริงใจของเจ้าหน้าที่ ทำให้ประชาชนมีขวัญกำลังใจที่ดี พร้อมที่จะต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคให้ก้าวข้ามผ่านพ้นไปได้ การช่วยเหลือในครั้งนี้ถือเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น ทำให้เขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น หากแต่สิ่งที่สำคัญกว่า คือ การสร้างความเข้าใจและขวัญกำลังใจของกันและกันนั้นสำคัญยิ่งกว่า ซึ่งที่ผ่านมาศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้านสุขภาพ จนพี่น้องประชาชนมีความไว้วางใจ อีกทั้งยังได้ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เพื่อมอบความสุขควบคู่ไปกับการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่

ความคิดเห็น