วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2564

กอ.รมน.ภาค 4 สน.ประชุมร่วมบุคลากรทางการศึกษา เตรียมพร้อมรับเปิดภาคเรียน 2563 ย้ำ “ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก” รักษาความปลอดภัยสอดรับวิถี New Normal ของโรงเรียนชายแดนใต้

 29 มิ.ย. 2563 15:02 น.    เข้าชม 335

          เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในปีการศึกษา 2563 เน้นย้ำมาตรการ การรักษาความปลอดภัยแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปรับเปลี่ยนแผนตาม New Normal ของโรงเรียนที่มีการปรับเปลี่ยนเวลาเรียน เจ้าหน้าที่ต้องไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ยึดมาตรการรักษาความปลอดภัยครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นสำคัญ เพื่อสร้างความมั่นใจ อุ่นใจ โดยมีสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์ประสานงานและบริหารงานการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้, ศึกษาธิการ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ , ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนเจ้าหน้าที่กำลังสามฝ่าย ทหาร ตำรวจ และส่วนปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

          พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า วันนี้ตั้งใจมาพบปะกับครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อมาร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางในการรองรับการเปิดสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยครอบคลุมในทุกด้าน หลัก ๆ จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง นอกจากการควบคุมการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสแล้ว เจ้าหน้าที่ภาครัฐยังคงทำหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยของบุคลากรครูและนักเรียนในทุกสถานศึกษาด้วย ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยก็ต้องสานสัมพันธ์กับโรงเรียนอย่างใกล้ชิด ปรับให้เข้ากับ New Normal ของโรงเรียน ที่มีการปรับเปลี่ยนเวลาเรียน ยึดครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาเป็นสำคัญ ในการดูแลตลอดเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อสร้างความมั่นใจ อุ่นใจ ว่าเราไม่ทอดทิ้งกัน ซึ่งที่ผ่านมากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ยังคงให้การสนับสนุนอำนวยความสะดวก ในด้านต่าง ๆ มาโดยตลอด ทั้งอุปกรณ์การป้องกันเชื้อไวรัส การลงพื้นที่ทำความสะอาดฆ่าเชื้อเพื่อความเชื่อมั่นในความปลอดภัยจากการแพร่เชื้อหากมีการเปิดภาคเรียนไปแล้ว จะไม่มีการกลับมาแพร่ระบาดของเชื้ออีก แต่ทั้งหมดนี้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากสถานศึกษาเอง ที่ต้องต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยและไม่ให้เชื้อกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง ที่สำคัญทุกส่วนต้องไม่ประมาท การ์ดอย่าตก โดยเฉพาะเรื่อง การรักษาความปลอดภัย

          ทั้งนี้ ในวันที่ 1 กรกฎาคม นี้ สถาบันการศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศจะทำการเปิดการเรียนการสอน หลังมีการการผ่อนคลายระยะที่ 4 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมานั้น โดยขณะนี้ โรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคการศึกษาตามระเบียบและข้อกำหนดของกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอย่างเคร่งครัด สำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้สั่งการให้มีการปรับแผนรักษาความปลอดภัยให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยการปฏิบัติงานเชิงรุกเข้าพื้นที่สร้างความเข้าใจ เรียนรู้จากความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ และให้การช่วยเหลือด้วยความจริงใจ พร้อมการประสานความร่วมมือระหว่าง ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนในพื้นที่ เพื่อช่วยกันตรวจสอบดูแลพื้นที่ของตนเอง และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน เพราะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ถือเป็นบุคคลสำคัญผู้ทรงคุณค่าที่ช่วยพัฒนาเด็กและเยาวชนให้พร้อมเติบโตเป็นพลเมืองดี เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงต่อไป

ความคิดเห็น