วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดสถานศึกษา เพื่อต้อนรับการเปิดภาคเรียน

 30 มิ.ย. 2563 14:30 น.    เข้าชม 375

          ที่โรงเรียนรวัดสุวรรณากร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ สมาคมแม่บ้านกองทัพบกสาขากองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้, หน่วยเฉพากิจกรมทหารพรานที่ 43, คณะครูโรงเรียนวัดสุวรรณากร, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด 19 และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา โดยการทำความสะอาด พัฒนาสิ่งแวดล้อม ฉีดพ่นยาเพื่อทำลายเชื้อโควิด 19 เป็นการช่วยเหลือความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดเทอม

          ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน และทุกฝ่ายตระหนัก และให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาด สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับสถานศึกษา ก่อนที่จะเปิดเทอมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้

กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้

ความคิดเห็น