วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563

ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 9 ก.ค. 2563 12:31 น.    เข้าชม 172

          ชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33, บุคลากรทางการศึกษา ดำเนินกิจกรรมส่งมอบยาเวชภัณฑ์ และคู่มือแนวทางการรักษาโรคอาการที่พบบ่อย (ฉบับภาษาไทย – มลายู) ให้กับ โรงเรียนบ้านป่าหวัง ตำบลบันนังสจา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ในโครงการตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมูลนิธิ เพื่อการวิจัย และพัฒนาระบบยา (วพย.) เพื่อส่งมอบตู้ยาโรงเรียนพร้อมยาเวชภัณฑ์ที่จำเป็น รวมทั้งหนังสือคู่มือตู้ยาโรงเรียน เพื่อใช้ในการดูแลความเจ็บป่วยเบื้องต้นแก่นักเรียน และคณะครู รวมถึงประชาชนในบริเวณใกล้เคียง โดยมี นาย ฮัมดิลละห์ เจ๊ะเลาะ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบฯ

          สำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าวนี้ มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (วพย.) และ หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข คาดหวังว่าจะสามารถให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนในด้านสุขภาพอนามัย ส่งผลให้เด็ก ๆ เหล่านี้เป็นอนาคตของชาติได้เป็นอย่างดี

หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข

ความคิดเห็น