วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2563

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 พบปะเยี่ยมเยียน และบริการหมอเดินเท้าเข้าชุมชน ตามครัวเรือน แหล่งชุมชน ในพื้นที่รับผิดชอบ

 19 ก.ค. 2563 11:30 น.    เข้าชม 217

          เมื่อวันที่ 19 ก.ค.63 เวลา 11.30 น. ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ( กองร้อยทหารพรานที่ 4410 ) เข้าพบปะเยี่ยมเยียน และบริการหมอเดินเท้าเข้าชุมชน ตามครัวเรือน แหล่งชุมชน ในพื้นที่ (หมู่บ้านสันติสุข) บ้านบือแนลาแล หมู่ที่ 8 ตำบลปล่องหอย อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี เพื่อพัฒนาสัมพันธ์ ปรับทุกข์ ผูกมิตร สอบถามความเป็นอยู่ พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รวมถึงประชาสัมพันธ์ชี้แจงสร้างความเข้าใจ เผยแพร่ความรู้ในเรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อให้ประชาชน ได้มีความรู้ถึงแนวทางการปฏิบัติตนในสถานการณ์ ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารตระหนักถึงภัยร้ายแรง และปฏิบัติตามคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคฯ ประชาชนสามารถระวังป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งมอบยาเวชภัณฑ์ เพื่อไว้ใช้ในการรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น ทั้งนี้ประชาชนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ความคิดเห็น