วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563

ปล่อยปลา ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง พออยู่ พอกิน พอใช้ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 20 ก.ค. 2563 10:00 น.    เข้าชม 236

          วันนี้ (20 ก.ค.63 เวลา 10.00 น.) พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ปล่อยปลาปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง” เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วม เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนม์พรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563

          เนื่องด้วยวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ตรงกับวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทางศูนย์จิตอาสากองทัพภาคที่ 4 โดยกองร้อยฝึกรบพิเศษ 4 ค่ายฝึกการรบพิเศษสิชล ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ จัดโครงการ ปล่อยปลา ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ โดยใช้พื้นที่ป่าบริเวณค่ายฝึกการรบพิเศษสิชล จำนวนกว่า 50 ไร่ ดำเนินการปลูกป่าด้วยพันธุ์ไม้ที่สร้างคุณประโยชน์ต่าง ๆ และเหมาะสมกับสภาพดินในพื้นที่ และ เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการปลูกป่าปล่อยปลา ฟื้นฟูและรักษาไว้

          ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกจิตสำนึกในการหวงแหนดูแลรักษาป่า และยังสร้างระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยการปล่อยพันธุ์ปลาคืนสู่ธรรมชาติลงสู่คลองตาโป ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ยังคงมีความสมบูรณ์ในพื้นที่ ให้สามารถขยายพันธุ์และเจริญเติบโตต่อไป โดยกิจกรรมครั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำลังพลทหารและครอบครัว ผู้นำของที่ ผู้นำท้องถิ่น คณะครูและนักเรียนโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนพี่น้องประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมปลูกต้นไม้ปล่อยพันธุ์ปลากลับคืนสู่ธรรมชาติ เป็นจำนวนมาก

ความคิดเห็น