วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

 3 ธ.ค. 2562 11:30 น.    เข้าชม 341

          เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. พันเอก โกเมธ รัตนผ่องใส ผู้บังคับกองพันทหารราบเชิงรุกที่ 1 (ผบ.พัน.ร.เชิงรุก 1) พร้อมด้วยกำลัง 3 ฝ่าย ในพื้นที่ ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง, ผู้บังคับกองร้อยทหารราบเชิงรุกที่ 2 (ผบ.ร้อย.ร.เชิงรุก 2) และ กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ได้เดินทางไปให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

          ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยดังกล่าวแล้ว จำนวน 60 หลังคาเรือน

          อย่างไรก็ตาม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอฝากเตือนประชาชนให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำอย่างเคร่งครัด รวมถึงระมัดระวังภัยที่มักเกิดในช่วงน้ำท่วม อาทิ อุบัติภัยจากไฟฟ้า อุบัติภัยทางน้ำ สัตว์มีพิษ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัย สามารถติดต่อ ขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

ความคิดเห็น