วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน พ.ศ.2564

แม่ทัพภาคที่ 4 เยี่ยมเยียนสร้างขวัญกำลังใจให้กำลังพล พร้อมสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่

 21 ก.พ. 2564 21:14 น.    เข้าชม 58

          วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2564) พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ถือโอกาสในวันหยุดสุดสัปดาห์หลังจากไม่ติดภารกิจสำคัญ ลงพื้นที่สร้างขวัญกำลังใจให้กำลังพล ทั้งเจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ ชุดคุ้มครองตำบล ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ซึ่งระหว่างทางได้ลงทักทาย พี่น้องประชาชน สอบถามความเป็นอยู่ สาระทุกข์สุขดิบ และไม่ลืมที่จะอุดหนุนสินค้าจากชาวบ้าน นำไปมอบให้ลูกน้องตามฐานปฏิบัติการต่างๆ

          จากนั้นแม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางต่อไปยังวัดมหิงษาราม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เพื่อพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ สร้างขวัญและกำลังใจ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ประชาชนมีความมั่นใจในภารกิจตามนโยบาย ปกป้องและรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในทุกโอกาส

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

ความคิดเห็น