วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563

ทหารพรานหญิงลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง

 10 ธ.ค. 2562 07:59 น.    เข้าชม 232

          เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 โดย ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหมวดทหารพรานหญิง ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองร้อยทหารพรานที่ 4113, ผู้นำชุมชน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าเยี่ยมเยียน นายมะรอพานี ดอเลาะ และ นายอับดุลรอเซะ ตาเหร์ ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ ตำบลวังพญา จำนวน 2 ราย พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น และสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

          สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ อีกทั้ง ดูแลความเป็นอยู่ให้แก่ราษฎรให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในยามเกิดภัยพิบัติ ทำให้ราษฎรที่ประสบภัยรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่ง ที่หน่วยงานทหารและส่วนราชการเข้ามาดูแลและมีความห่วงใยประชาชน ไม่เคยทอดทิ้งในยามเดือดร้อนเมื่อประสบภัยพิบัติ

ความคิดเห็น