วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563

ทหารพราน ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

 11 ธ.ค. 2562 08:19 น.    เข้าชม 319

          เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 14 กองร้อยทหารพรานที่ 4314 นำโดย ร้อยเอก สุทิน ไชยธานี ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 4314 ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชาวบ้าน ลงพื้นที่เยี่ยม นายตอเละ สะแลแม อายุ 62 ปี ผู้เป็นผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก ระยะที่ 3 อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 117 หมู่ที่ 5 บ้านบางราพา ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค

          สำหรับกรณีนายตอเละ สะแลแม ผู้ป่วยติดเตียง ทางกองร้อยทหารพรานที่ 4314 ได้ทราบข่าวสารจากผู้ใช้ Facebook ซึ่งได้ลงข้อความ ขอความช่วยเหลือให้บิดา ซึ่งป่วยเป็นมะเร็ง และมีภูมิลำเนา ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยทางกองร้อยทหารพรานที่ 4314 ไม่นิ่งนอนใจ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลดังกล่าว พร้อมทั้งได้ประสานหน่วยงานในพื้นที่เพื่อเข้าให้การช่วยเหลือ นายตอเละ สะแลแม อย่างเร่งด่วน

          ทั้งนี้ ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 4314 ได้มอบเงินช่วยเหลือขั้นต้นให้กับ นายตอเละ สแลแม พร้อมทั้งได้ประสานขอรถพยาบาล เพื่อนำตัวเดินทางไปเข้ารับการตรวจเครื่อง PET/CT Scan ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยได้สนับสนุนรถพยาบาลจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 เพื่อรับ-ส่ง ผู้ป่วยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยในการไปเข้ารับการรักษาในวันที่ 23 ธันวาคม 2562

ความคิดเห็น