วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563

กลุ่มลูกเหรียง ร่วมกับ ศอ.บต. และหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข จัดกิจกรรม ค่าย “เด็กชายแดนใต้ โตแล้วไปไหน”

 11 ธ.ค. 2562 16:24 น.    เข้าชม 268

          เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. ที่ สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) ถนนอาคารสงเคราะห์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และชุดควบคุมที่ 951 หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข จัดพิธีปิดค่าย “เด็กชายแดนใต้ โตแล้วไปไหน” ภายใต้โครงการ การสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก ในพื้นที่ตำบลบาโบซีแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2562 โดยมี นายอิสระ ละอองดาว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประธานในพิธีปิด และเยาวชนในพื้นที่ตำบลบาโงยซีแน, พื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

          นาวสาว วรรณกนก เปาะอีแตดาโอะ นายกสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ กล่าวว่า ค่าย “เด็กชายแดนใต้ โตแล้วไปไหน” เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ การสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก ในพื้นที่ตำบลบาโงยซีแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา จัดขึ้น เพื่อส่งเสริม และผลักดัน สร้างแรงบันดาลใจในการเรียน, เพื่อแนะแนวอาชีพที่หลากหลายให้เยาวชนสามารถค้นหาอาชีพที่จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการ ความชอบ ให้สามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงดูตนเอง และครอบครัวโดยไม่เป็นปัญหาของสังคมในอนาคตได้ นอกจากนี้ ค่าย “เด็กชายแดนใต้ โตแล้วไปไหน”ยังช่วยเพิ่มทักษะความสนใจ การค้นหาความสามารถพิเศษให้กับเด็ก และเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จนเกิดเป็นชุมชนต้นแบบในการสร้างสันติสุขขนาดเล็กได้อย่างเป็นรูปธรรม ทำให้เป็นโมเดลต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นๆต่อไป

          สำหรับค่าย “เด็กชายแดนใต้ โตแล้วไปไหน” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2562 ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากกลุ่มธุรกิจเพื่อสังคม “อะชีฟ” ภายในค่ายจัดให้มีกิจกรรม การทบทวนตัวเองเบื้องต้น, การรู้จักอาชีพรอบตัว การเรียนรู้ Concept การออกแบบทางเลือกในชีวิต, การออกแบบและรู้จักอาชีพทางเลือกของตนเองด้วยความเข้าใจและใช้หัวใจในการเลือก, การวิเคราะห์ด้วยตารางเชื่อมโยงตนเองกับทางเลือก และการวางแผนเส้นทางในอนาค

ความคิดเห็น