วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563

อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรมพบปะกาแฟยามเช้า

 11 ธ.ค. 2562 14:47 น.    เข้าชม 371

          เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562 ที่ กองร้อยทหารพรานที่ 4608 ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส พันเอก ทรงเดช สุกนุ้ย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 46 ร่วมกิจกรรมพบปะกาแฟยามเช้าโดยมี ฝ่ายปกครอง , ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำศาสนาและกลุ่มมวลชนในพื้นที่ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อพบปะพูดคุย ประสานการปฏิบัติ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและเสนอปัญหาข้อขัดข้อง รวมทั้งได้ชี้แจงขับเคลื่อนงานนโยบาย 5 ประการของ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ผ่านเวที สภาสันติสุขตำบล

          สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ส่วนราชการในพื้นที่อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ได้มีโอกาสพบปะ พัฒนาสัมพันธ์ เป็นการสนทนาประสานงานราชการนอกรูปแบบ ซึ่งถือเป็นผลดีต่อการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ทำให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการเป็นไปได้ด้วยดีในระดับหนึ่ง

ความคิดเห็น