วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2564

แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนเติมเต็ม “บ้านอุ่นไอรัก” เพื่อเป็นกำลังใจในการต่อสู้และเอาชนะยาเสพติด สร้างโอกาส สร้างความเข้มแข็ง สู่การพัฒนาในอนาคต

 15 มิ.ย. 2564 17:49 น.    เข้าชม 88

          วันนี้ (15 มิถุนายน 2564) เวลา 11.00 น. ที่ บ้านอุ่นไอรัก หมู่ที่ 1 ตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางติดตามการดำเนินโครงการ พบปะและให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติด ตลอดจนเจ้าหน้าที่ประจำบ้านอุ่นไอรัก ในโอกาสนี้ได้มอบระบบสาธารณูปโภค ระบบประปา บ่อบาดาลขนาดความลึก 120 เมตร และระบบไฟฟ้าประจำศูนย์บำบัดยาเสพติดบ้านอุ่นไอรัก เพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติดได้มีสิ่งสาธารณูปโภคได้ใช้อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ เป็นกำลังใจในการต่อสู้พร้อมเอาชนะยาเสพติดกลับสู่สังคมได้โดยเร็ว พร้อมกันนี้ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และอุปกรณ์ในการป้องกันตนเองจากการเเพร่ระบาดของเชื่อไวรัส covid 19 ให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการบำบัด โดยมี พลตรี คมกฤช รัตนฉายา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 /ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี, พันเอก ธายุทธ สวนกูล ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 42, กลุ่มทำดีมีอาชีพ, กลุ่มเสื้อเขียว, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น และส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับสนับสนุนสิ่งของร่วมกิจกรรม

          โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า การแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ที่ประกอบไปด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ถือได้ว่าเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน ให้กับชุมชน ผู้ติดยาเสพติดคือคนหลงผิดแล้วมีโอกาสเข้าสู่กระบวนการสถานบำบัดรักษาบ้านอุ่นไอรัก เป็นสถานที่เยียวยา บำบัด และฟื้นฟู เพื่อให้ผู้ที่หลงผิดได้กลับมาใช้ชีวิตปกติในสังคม ขอบคุณทุกคนที่มองเห็นปัญหาและลงมือทำ ช่วยกันแก้ไขปัญหาไปด้วยกัน เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน สิ่งที่อยากเห็นมากที่สุดนั่นก็คือ ลูกหลานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ห่างไกลจากยาเสพติด และมาร่วมกันพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกันในอนาคตต่อไป ต้องขอขอบคุณภาคส่วนต่างๆ ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือการดำเนินงาน ทั้งการปรับปรุงที่พักอาศัยให้กับผู้เข้ารับการบำบัด ให้การสนับสนุนด้านต่างๆ ให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ฝากถึงผู้เข้ารับการบำบัดทุกคน จงเชื่อมัน และใช้พลังศรัทธาที่มี ฝ่าฟันอุปสรรค ปัญหา และเดินหน้าให้หลุดพ้นจากสิ่งชั่วร้าย หลุดพ้นจากสิ่งไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงให้ได้ เพื่อตัวเอง เพื่อครอบครัว และเพื่อคนที่เรารัก

          สำหรับศูนย์บำบัดยาเสพติดบ้านอุ่นไอรัก เป็นการดำเนินงานตามนโยบายของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ในการร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดตามหลักศาสนาอิสลาม ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ชุมชนบำบัด CBTx ปัจจุบันบ้านอุ่นไอรักแห่งนี้ มียอดผู้บำบัด จำนวน 416 คน ที่ผ่านมาได้มีปัญหาในการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ คือปัญหาการขาดแคลนน้ำ สำหรับการอุปโภค-บริโภค จึงได้หารือกับ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 และส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าประสานดำเนินการกับสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในการขอรับการสนับสนุนการขุดเจาะ บาดาลน้ำลึก เพื่อนำมาใช้ในศูนย์บำบัดยาเสพติดบ้านอุ่นไอรักได้เพียงพอต่อการรองรับการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

ความคิดเห็น