วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2564

แม่ทัพภาคที่ 4 เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จับมือผ่านวิกฤต covid-19 ไปพร้อมกัน

 21 ก.ค. 2564 21:24 น.    เข้าชม 125

          วันนี้ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ที่ ห้องมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อาคารสูติกรรม ชั้น 1 ตึกเก่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เยี่ยมให้กำลังใจ บุคคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ในการทำหน้าที่สนับสนุนดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ ตลอดจนเป็นศูนย์บริการฉีดวัคซีนอีกด้วย โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้มอบขนม ของขบเคี้ยว ผลไม้ น้ำดื่ม ให้อก่เจ้าหน้าที่นำไปแจกจ่ายตามแผนกต่าง ๆ ให้ไว้รับรับประทาน เป็นขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงาน ก่อนถือโอกาสนี้เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพจากน้ำยางพาราสู่เชิงพาณิชย์ (CERB) ที่เกิดจากการริเริ่มค้นคว้าวิจัยและพัฒนาสารสกัดจากน้ำยางพารามาอย่างต่อเนื่อง จนนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับ ต่อยอดสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่มีเกษตรกรนิยมปลูกยางพารา

          โดยการเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ในครั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้พูดคุยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา และการดำเนินงานในห้วงที่ผ่านมา ชื่นชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกคน กล่าวขอบคุณในความทุ่มเท เสียสละปฏิบัติงาน ช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ทุกคน ถือเป็นด่านหน้าที่ต้องเผชิญกับเชื้อ covid-19 เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงกว่าบุคคลทั่วไป ด้วยบทบาท และหน้าที่การงาน ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคน เหน็ดเหนื่อยกันมามากพอสมควร วันนี้เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ได้มาเยี่ยม และให้กำลังใจ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ได้นำอาหารมามอบให้ไว้รับประทานให้ได้มีกำลังใจในการทำงาน ส่งกำลังใจและคอยเอาใจช่วยอยู่เสมอ ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ปฏิบัติงานด้วยกำลังใจที่ดี หากมีอะไรให้ช่วย หรือต้องการสิ่งใดสามารถแจ้งมาได้ ทางกองทัพบกยินดีจะสนับสนุนและช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังความสามารถเช่นกัน แล้วเราจะจับมือเดินหน้า เพื่อให้ผ่านวิกฤต covid-19 ไปพร้อมกัน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

ความคิดเห็น