วันเสาร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2564

กองทัพภาคที่ 4 เร่งช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมังคุด ด้วยการอุดหนุนผลผลิต และจัดกำลังพลพร้อมยานพาหนะ ในการระบายผลผลิตมังคุดล้นตลาด ให้กับเกษตรกรชาวสวนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

 26 ก.ค. 2564 19:58 น.    เข้าชม 156

          วันนี้ 26 กรกฎาคม 2564 กองทัพภาคที่ 4 เร่งให้การช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมังคุด โดยการอุดหนุน และจัดกำลังพลลงพื้นที่เร่งระบายผลผลิตมังคุดในพื้นที่ อำเภอพรหมคีรี และอำเภอท่าศาลาจ.นครศรีธรรมราชซึ่งชาวเกษตรกรได้รับผลกระทบราคาผลผลิตตกต่ำด้วยสาเหตุในปีนี้ผลผลิตที่จำหน่ายออกสู่ท้องตลาดมีจำนวนมากจนเกิดภาวะล้นตลาดส่งผลกระทบสร้างความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนชาวสวนมังคุดในพื้นที่เป็นอย่างมาก

          ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 4 โดย แม่ทัพภาคที่ 4 ไม่นิ่งนอนใจและให้ความสำคัญต่อปัญหาดังกล่าวได้สั่งการให้หน่วยทหารเร่งดำเนินการช่วยเหลือชาวสวนมังคุดที่ได้รับความเดือดร้อนในเบื้องต้นได้สั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่4โดยมีหน่วยทหารจากมทบ.41 ,ร.15 ,ร.15 พัน.2, ป.5 ,ป.5พัน.105 และ ส.พัน 24 ผนึกกำลังสนับสนุนกำลังพลพร้อมยานพาหนะขนส่งผลผลิตเพื่อช่วยเหลือในการขนย้ายผลผลิตจากเกษตรกรพร้อมช่วยเหลือในการซื้อผลผลิตเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่กำลังพล ครอบครัว รวมถึงทหารกองประจำการ และชุมชนรอบค่าย เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในอีกทางหนึ่ง

กองทัพบก

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

ความคิดเห็น