วันเสาร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2564

แม่ทัพภาคที่ 4 มั่นใจ กำลังพลสายแพทย์ จะช่วยสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลพี่น้องประชาชนช่วง covid-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 29 ก.ค. 2564 21:57 น.    เข้าชม 108

          วันนี้ (29 กรกฎาคม 2564) เวลา 09.00 น. ที่ กองพันเสนารักษ์ กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายลพบุรีราเมศวร์ ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สายเสนารักษ์ บุคลากรทางการแพทย์สายทหารในการเข้ารับบริการฉีดวัคซีน ซึ่งเป็นกำลังพลที่จะทำหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชน ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเทพา และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขภายในโรงพยาบาลสนาม ค่ายลพบุรีราเมศวร์ ก่อนกล่าวให้กำลังใจกำลังพลในความมุ่งมั่น ตั้งใจ และภาคภูมิใจในภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

          โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า เจ้าหน้าที่สายเสนารักษ์ กำลังพลนายสิบพยาบาลถือเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญ ที่จะทำให้การช่วยเหลือ สนับสนุนงานด้านการแพทย์ ต่อบุคกรทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นแนวหน้าที่มีความสามารถเฉพาะด้าน ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยบริการทางการแพทย์ต่อผู้ติดเชื้อ ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่เสียสละด้วยใจที่เข้มแข็ง เป็นเหล่าเสนารักษ์ แปรสภาพจากอนุรักษ์กำลังรบ สู่อนุรักษ์ประชาชน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 กองทัพบกได้เลือกทหารเสนารักษ์ ดำเนินการเพราะเชื่อมั่น และมั่นใจถึงประสิทธิภาพ ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความพยายาม มุ่งมั่น ตั้งใจที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถทำให้ประชาชนได้เชื่อมั่นว่า หากเข้ารับการบริการของโรงพยาบาลสนามแห่งนี้แล้วจะสามารถออกไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

ความคิดเห็น