วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2564

Trending

18 ก.พ. 2564

วันนี้(18กพ.64) ที่ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ.เมือง จ.ยะลา ได้จัดให้มีการลงนามบันทึกทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาองค์ความรู้บนฐานกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะเชิงสันติภาพที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย สถาบันสันติศึกษาและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยคณะครุศาสตร์ ซึ่งมี รศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ ผู้อำนวยสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี หัวหน้าชุดโครงการวิจัยการพัฒนาองค...

..อ่านต่อ
18 ก.พ. 2564

เมื่อวันที่ 17 ก.พ.64 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 28 ม.ค.64 โดยกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั้งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) จำนวน 62 เขตทำให้ปัจจุบันมีเขตพื้นที่การศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 245 เขต แยกเป็น สพม.62 เขต และ สพป.183 เขต ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวเป็นการยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 17 ส.ค.53 และ...

..อ่านต่อ
16 ก.พ. 2564
วันราชภัฏ
หมวดหมู่: การศึกษา

ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีจัดงานวันราชภัฏ 64 : คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน พร้อมมอบรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี รางวัล นักวิจัยดีเด่น รางวัลนักบริการวิชาการดีเด่น และรางวัลการประกวดนวัตกรรม Idnovation 2020 ที่มา: นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ก.พ. 2564 (กรอบบ่าย) News Code: g:dailynews g:agency g:paper p:dnd v:paperl...

..อ่านต่อ
12 ก.พ. 2564

เห็นความชัดเจนเสียที หลังจากมีกลุ่มที่เคลื่อนไหวเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพม.) ให้ครบ 77 เขต หรือให้ครบทุกจังหวัด จากเดิมที่มี 42 เขตเท่านั้น โดยให้เหตุผลว่าเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ ศธ.ได้ส่งสัญญาณชัดเจนตั้งแต่ปี 2563 แล้วว่าจะจัดตั้ง สพม.เพิ่มขึ้นแน่นอน โดยได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไปหาแนวทางการเพิ่ม สพม. แต่จะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ด้...

..อ่านต่อ
4 ก.พ. 2564

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของมูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิม และมูลนิธิชิน โสภณพนิช ทั้งหมดจำนวน 15 ทุน โดยมูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิมจำนวน 5 ทุน ทุนละ 10,000 บาท และมูลนิธิชิน โสภณพนิช จำนวน 10 ทุน แบ่งเป็นทุนละ 10,000 บาท จำนวน 4 ทุนและทุนละ 15,000 บาท จำนวน 6 ทุน เพื่อเ...

..อ่านต่อ
26 ม.ค. 2564

เลขาธิการกช, ชี้แจง ปมการเรียกคืนเงินค่าธรรมเนียมโรงเรียนเอกชน เมื่อวันที่26ม.ค.นายอรรถพลตรึกตรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(กช.)เปิดเผยว่าสช.ได้มีหนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนในระบบเรื่องซักซ้อมความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนระหว่างปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษและการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่ผู้ปกครองเพื่อให้โรงเรียนพิจารณาคืนเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ปกครองนั้นในขณะนี้กำลังตรวจสอบว่าโรงเรียนใดที่เก็บค่าธรรมเนียมซึ่งเข้าข่ายการแสวงหากำไรเกินควรทางสช.จะแจ้งให้ลดโดย...

..อ่านต่อ
26 ม.ค. 2564

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่จังหวัดยะลา เพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม และติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด -19 โดยมี นายวิสุทธิ์ ชูมัง ผอ.สพป.ยะลา เขต 1 ช่วยปฏิบัติราชการ สพป.ยะลา นางรัตติกาล ต้องเซ่งกี่ รอง สพป.ยะลา เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ยะลา เขต 1 พร้อมด้วย นายพลวัฒน์ บุญช่วย นายเชาวลิต เพ็ชรหวล นายสุวิทย์ เจะโซะ รอง ผอ.สพป.ยะลา เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย ศูนย์ ผู้แ...

..อ่านต่อ
24 ม.ค. 2564
ภาพข่าว: มอบทุน
หมวดหมู่: การศึกษา

ชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประจำปี 2564 โดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ปกครองและนักเรียนทุนพระราชทานเข้าร่วมพิธี ที่อาคารโรงยิมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 ที่มา: นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 25 ม.ค. 2564 (กรอบบ่าย) News Code: loc edu g:dailynews g:agency g:paper p:dnd v:paperl...

..อ่านต่อ
21 ม.ค. 2564
ตรวจเยี่ยม
หมวดหมู่: การศึกษา

สุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. ลงพื้นที่ จ.ยะลา เพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมและติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 โดยมี วิสุทธิ์ ชูมัง ผอ.สพป.ยะลา เขต 1 ให้การต้อนรับ ที่มา: นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 22 ม.ค. 2564 (กรอบบ่าย) News Code: g:dailynews g:agency g:paper p:dnd v:paperl...

..อ่านต่อ
20 ม.ค. 2564

เยาวชนนักคิดจากประเทศไทยคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงการเยาวชนกล้าคิด สะกิดสังคม หรือ Generation Unlimited (Gen-U) ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 โดยโครงการ Gen-U เป็นความร่วมมือระดับนานาชาตินำโดยยูนิเซฟ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนจากทั่วโลกนำเสนอไอเดียสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นรอบตัว ในการแข่งขัน Gen-U ปี 2564 ทีม มูอาลิม เยาวชนจากจังหวัดปัตตานีและยะลาคว้าชัยเป็น 1 ใน 8 ทีมผู้ชนะเลิศระดับโลก ซึ่งคัดเลือกจาก 180 ทีมจาก 36 ประเทศ พวกเขานำเสนอไอเดีย "บอร์ดเกมบันไดงู" ที่ออกแบบมาเพื่...

..อ่านต่อ
หน้า 1 จาก 74 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 739 รายการ