วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2563

Trending

9 ก.ค. 2563

ที่โรงเรียนแสงอรุณอนุสรณ์ ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส นายบุญช่วย หอมยามเย็น ปลัดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นายมนูญ บุญชูวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ร่วมพบปะเยี่ยมเยียนผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนแสงอรุณอนุสรณ์ โดยมีปลัดอาวุโสอำเภอจะแนะ สาธารณสุขอำเภอจะแนะ นายก อบต.ดุซงญอ และผู้อำนวยการโรงเรียนแสงอรุณอนุสรณ์ ร่วมต้อนรับ นายบุญช่วย หอมยามเย็น ปลัดจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะ ได้เยี่ยมจุดคัดกรองซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้...

..อ่านต่อ
2 ก.ค. 2563

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 20/2563โดยมีนายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมที่ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีการรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ทั่วโลก รวมทั้งในประเ...

..อ่านต่อ
30 มิ.ย. 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยถึง แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่ต้องการยกระดับสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ ว่า เป้าหมายที่ใกล้ที่สุดของเรา จะต้องเป็น 1 ใน 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน โดยอาศัยองค์ความรู้ด้านการศึกษา ตลอดจนนักวิจัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและเป็นเสาหลักด้านการศึกษาให้แก่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ภาคใต้ ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อเป็นฐานราก เน้นใน...

..อ่านต่อ
29 มิ.ย. 2563

ศอ.บต.หารือสถาบันการศึกษาในพื้นที่ เตรียมจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจและการรับรู้แก่นักศึกษาไทยในต่างประเทศ และนักศึกษาต่างชาติ (SBPAC Ambassador Network) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือการแก้ปัญหาและพัฒนาชายแดนใต้ วันนี้ (29 มิถุนายน 2563) เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.เมือง จ.ยะลา นาวาเอก จักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจแก่นักศึกษ...

..อ่านต่อ
29 มิ.ย. 2563

ปัตตานี - พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพวิทยากรผู้สอนภาษาไทย การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาผู้สอนภาษาไทยแบบครบวงจร" เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยในชั้นเรียน ที่ห้องประชุมพนมไพร กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 ค่ายรามคำแหง จ.ปัตตานี ที่มา: นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 30 มิ.ย. 2563 (กรอบบ่าย) News Code: g:matichon g:agency g:paper g:mati ...

..อ่านต่อ
28 มิ.ย. 2563

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องประชุมศรีญาลอ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ยะลา นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 โดยมีผู้บริหาร ครู ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม นายวิญญู สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า การประชุมดังกล่าว มีการพิจารณา...

..อ่านต่อ
25 มิ.ย. 2563

ศึกษาธิการจังหวัด พื้นที่ "เชียงใหม่-ชายแดนใต้" ยืนยัน พร้อมเปิดเรียน 1 ก.ค.นี้ แน่นอน พร้อมยึดหลักว่า "มีไข้ ไม่สบาย หยุดเรียน พบหมอ" ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา อย่างเคร่งครัด วันที่ 25 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 และได้มีการเลื่อนการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา โดยกำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นั้น นายก...

..อ่านต่อ
24 มิ.ย. 2563

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 24 มิย. นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูของโรงเรียนในสังกัด ซึ่งได้มาทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน พร้อมทั้งได้ดำเนินการตามแผนรับมือโควิด-19 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้ ที่ โรงเรียนบ้านช่องแมว ซึ่งเป็นโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.สายบุรี โรงเรียนบ้านป่าไห...

..อ่านต่อ
24 มิ.ย. 2563

ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า ม.อ.มีแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่ต้องการยกระดับสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ ที่มีเป้าหมายเป็น 1 ใน 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน และเป็นเสาหลักด้านการศึกษาให้แก่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ภาคใต้ มุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อเป็นฐานราก เน้นในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงาน ที่สอ...

..อ่านต่อ
23 มิ.ย. 2563

‘วีระ’ เผย โรงเรียนพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ พร้อมเปิดภาคเรียน100% เร่งกำชับติดตามนักเรียนไทยนอกราชอาณาจักรกลับประเทศให้ทันเปิดเทอม style=font-size:18px; เมื่อวันที่23มิ.ย.ดร.วีระแข็งกสิการผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ในฐานะผู้ดูแลศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆนี้ตนได้ประชุมติดตามสถานการณ์การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดปัตตานีนราธิวาสยะลาและ4อาเภอของจังหวัดสงขลาโดยสถานศึกษาในสังกัดส...

..อ่านต่อ
หน้า 1 จาก 62 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 617 รายการ