วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2562

Trending

20 ต.ค. 2562

ที่ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เมื่อวันก่อน รศ.ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรม "GE DAY 2019" Widening Word View เปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการจัดนิทรรศการรายวิชา การจัดแสดงผลงานนักศึกษา การแสดงต่าง ๆ บนเวที และการจัดธุรกิจจำลอง ซึ่งทั้งหมดเป็นผลผลิตจากการศึกษาในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รองอธิการบดี คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และสื่อมวลชนในพื้น...

..อ่านต่อ
18 ต.ค. 2562

ปัญหาเด็กเร่ร่อน ยังคงเป็นเรื่องที่รัฐบาลเร่งแก้ไข ทั้งเรื่องพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย รวมถึงด้านการศึกษา เพราะจะทำให้กลุ่มคนเหล่านี้สามารถพัฒนาชีวิตตนเองได้ แต่ปัจจุบันการเข้าถึงด้านการศึกษาตามระบบพื้นฐานที่รัฐบาลมีให้นั้นยังมีข้อจำกัดสำหรับกลุ่มคนเหล่านี้ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงลงพื้นที่พร้อมด้วย ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.พะโยม ชินวงษ์ ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึก...

..อ่านต่อ
17 ต.ค. 2562

นายประเสริฐ บุญเรือง รักษาการปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ลงนามในคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้ คำสั่งที่ 2183/2562 เรื่องเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 29 ราย ได้แก่ นายอนันต์ คงชุม เป็นผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก (ผอ.สนง.กศน.จ.พิษณุโลก) นาย ชินกร คะอังกุ เป็น ผอ.สนง.กศน.จ.อำนาจเจริญ นายภัทร ภัทรกุลบดินทร์ เป็น ผอ.สนง.กศน.จ.เพชรบูรณ์ นายสนิท อาษาธง เป็น ผอ.สนง.กศน.จ.หนองบัวลำภู นายปิยวิทย์ เชิด...

..อ่านต่อ
17 ต.ค. 2562

จากข้อมูลแนวโน้มความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระดับนานาชาติของยูเนสโก พบว่า ตั้งแต่ปี 2533 จำนวนเด็กนอกระบบการศึกษา (ระดับประถมศึกษา) ทั่วโลก ได้ลดลงจาก 100 ล้านคน เหลือประมาณ 63 ล้านคนในปี 2560 หรือเกือบ 40% อย่างไรก็ดี หากโฟกัสเฉพาะช่วง 10 ปีหลัง (2550-2560) จำนวนเด็กนอกระบบการศึกษามีอัตราที่ลดลงน้อยมาก แสดงให้เห็นว่าความก้าวหน้าในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาเริ่มชะลอตัวลง กลุ่มเป้าหมาย 5-10% สุดท้ายยังเข้าไม่ถึงโอกาสทางการศึกษา หรือต้องออกจากการเรียนกลางคัน และที่น่ากังวลไปกว่านั้นคือตัวเลขเด็...

..อ่านต่อ
16 ต.ค. 2562

“ณัฏฐพล”มอบรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ ครูขวัญศิษย์ ปลุกพลังเครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีทุกพื้นที่ ยึดโยงการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ไม่โดดเดี่ยวในการทำงาน เพื่อบ่มเพาะการเรียนรู้ของลูกศิษย์ วันนี้(16 ต.ค.) ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซนเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จัดพิธีมอบรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์ ประจำปี 2562 ซึ่งมาจากการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศไทย โดยความร่วมมือของมูลนิธ...

..อ่านต่อ
16 ต.ค. 2562
ยะลายาลัน
หมวดหมู่: การศึกษา

นายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันแสดงความสามารถในงานมหกรรมการศึกษาชายแดนใต้ "ยะลา ยาลัน" มหัศจรรย์เด็กใต้ ครั้งที่ 12 ที่โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อ.เมือง จ.ยะลา เพื่อคัดเลือกตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไปแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคใต้ต่อไป เมื่อเร็วๆ นี้ ที่มา: นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 17 ต.ค. 2562 (กรอบบ่าย) News Code: g:matichon g:agency g:paper g:mati p:mtcd v:paperl...

..อ่านต่อ
15 ต.ค. 2562

“ครูโอ๊ะ”บุกหัวลำโพง จับมือเครือข่ายดูแลการศึกษาเด็กเร่ร่อน แนะปรับเวลาเรียน หาอุปกรณ์เสริมเทคโลโยเพิ่มเติม ดร.กนกวรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนได้ลงพื้นที่สถานีรถไฟหัวลำโพง กรุงเทพฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาเด็กเร่ร่อน ร่วมกับเครือข่ายดูแลเด็กเร่ร่อน และ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) ซึ่งสำนักงาน กศน.ได้ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อยโอกาส ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 และ พ...

..อ่านต่อ
15 ต.ค. 2562

ชุดสกัดเก่งหรือชุดสกัดดีเอ็นเอภาคสนาม พัฒนาโดยอาจารย์นักวิจัยจากมหา วิทยาลัยพะเยา และแอพพลิเคชั่นเรียนรู้อักษรสามหมู่ สำหรับนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พัฒนาโดยอาจารย์นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สองผลงานตัวอย่างในกลุ่มนวัตกรรมสื่อการเรียนที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีในโครงการ THAILAND TECH SHOW โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดร.ธนพัฒน์ แพ่งเกษร อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดเผ...

..อ่านต่อ
15 ต.ค. 2562
คอลัมน์ ชีพจรทั่วไทย
หมวดหมู่: การศึกษา

*...พระครูปรีชาธรรมจารี วัดลานไผ่ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว พร้อม บาทหลวงเอกภพ ผลมูล เจ้าอาวาสวัดนักบุญเบเนดิกส์เขาฉกรรจ์ ผู้อำนวยการศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลจันทบุรี ทำโครงการน้อมจิตใจให้เป็นกุศลของพุทธศาสนิกชนและคริสต์ชน ทำบุญทอดผ้าป่าช่วยเหลือ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ยากไร้ ที่ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลจันทบุรี บ้านคลองตะเคียนพัฒนา ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว...*พล.ท.นพ.อำนาจ บาลี ผอ.สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เปิดกิจกรรม "ปลูกป่าชายเลน" เนื่องในวันจัดการภัยพิบัติของอาเ...

..อ่านต่อ
14 ต.ค. 2562
ชีพจรทั่วไทย
หมวดหมู่: การศึกษา

*...พระครูปรีชาธรรมจารี วัดลานไผ่ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว พร้อม บาทหลวงเอกภพ ผลมูล เจ้าอาวาสวัดนักบุญเบเนดิกส์เขาฉกรรจ์ ผู้อำนวยการศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลจันทบุรี ทำโครงการน้อมจิตใจให้เป็นกุศลของพุทธศาสนิกชนและคริสต์ชน ทำบุญทอดผ้าป่าช่วยเหลือ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ยากไร้ ที่ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลจันทบุรี บ้านคลองตะเคียนพัฒนา ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว...*พล.ท.นพ.อำนาจ บาลี ผอ.สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เปิดกิจกรรม "ปลูกป่าชายเลน" เนื่องในวันจัดการภัยพิบัติของอาเ...

..อ่านต่อ
หน้า 1 จาก 52 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 518 รายการ