วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

Trending

20 พ.ย. 2563

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปมอบแก่ อาสาสมัครทหารพราน อริสมันต์ ดอเลาะ และ นายบาหารูดิง ลือแมตูซง ลูกจ้างโครงการจ้างงานเร่งด่วนประจำฐานปฏิบัติการที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่รถยนต์กระบะของกำลังพลกองร้อยทหารพราน 4604 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 ขณ...

..อ่านต่อ
22 ต.ค. 2563

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา บ้านเจาะวา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พลตรี กฤษณ์ จันทรนิยม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพลในโอกาศทีเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ พร้อมมอบนโยบายและบำรุงขวัญกำลังพล ที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา หมู่ 6 บ้านเจาะวา ตำบลสุไหงปาด...

..อ่านต่อ
16 ต.ค. 2563

"นายอำเภอ" เป็นตำแหน่งข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ระดับอำนวยการ เป็นตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่งกฎหมายกำหนดให้เป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ในอำเภอ และรับผิดชอบบริหารราชการอำเภอ นายอำเภอทั้ง 878 อำเภอ จาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ ทุกท่านมีภารกิจหน้าที่ ในความรับผิดชอบ รวมทั้งความรู้ความสามารถที่หลากหลายด้าน ทั้งในมิติการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย และมิติการบริหารพัฒนาพื้นที่ อีกทั้งเป็นผู้นำนโยบายของรัฐบาลและกระทรวง...

..อ่านต่อ
14 ต.ค. 2563

รายงาน: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อเร็วๆ นี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะฯ ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และติดตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอัน...

..อ่านต่อ
9 ต.ค. 2563
มท.ประกาศแล้ว5นายอำเภอแหวนเพชร
หมวดหมู่: การบำรุงขวัญกำลังพล

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องผลการคัดเลือกนายอำเภอแหวนเพชร ตามโครงการนายอำเภอแหวนเพชรประจำปี 2563 โดยได้คัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ สมควรได้รับตำแหน่งนายอำเภอแหวนเพชร ดังนี้ 1.นายอำเภอแหวนเพชร (รางวัลชนะเลิศ) พื้นที่ปกติ 4 รางวัล ประกอบด้วย นายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช นายกองโทเชษฐา ขาวประเสริฐ น...

..อ่านต่อ
7 ต.ค. 2563

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงห่วงใยประชาชน พระสงฆ์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 13.24 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 64 ถุง ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ หมวดเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 4021 อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ใน...

..อ่านต่อ
2 ต.ค. 2563
"มท."โยกย้าย 25 รองผู้ว่าราชการจังหวัด
หมวดหมู่: การบำรุงขวัญกำลังพล

“ปลัดมท.” เซ็นคำสั่งโยกย้าย รองผวจ. 25 ราย style=font-size:18px; เมื่อวันที่2ต.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 1 ต.ค. ที่ผ่านมานายฉัตรชัยพรหมเลิศปลัดกระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นสายงานบริหารงานปกครอง(รองผู้ว่าราชการจังหวัด)จำนวน25รายทั้งนี้ตั้งแต่วันที่9ต.ค.2563เป็นต้นไป โดยกำหนดให้เดินทางไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยในวันที่ 9ต.ค.2563ดังนี้1.นายชำนาญชื่นตารองผวจ.ร้อยเอ็ดเป็นรองผวจ.กาญจนบุรี2.นายเธียรชัยพุทธรังษีรองผวจ.อุบลราช...

..อ่านต่อ
26 ก.ย. 2563
ก.ทรัพย์ฯย้ายใหญ่ซี 9 จำนวน 38 ตำแหน่ง
หมวดหมู่: การบำรุงขวัญกำลังพล

กระทรวงทรัพย์ฯย้ายใหญ่ซี 9 จำนวน 38 ตำแหน่ง แทนตำแหน่งว่าง-เกษียณ style=font-size:18px; เมื่อวันที่ 26 ก.ย.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับ 9 ในสังกัด ทส.ทั่วประเทศ จำนวน 38 ตำแหน่ง ประกอบด้วย กรมป่าไม้ นายธวัชชัย ลัดกรูด ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่6(อุดรธานี) เป็น ผู้ตรวจราชการ นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผอ.สำนักบริหารกลาง เป็น ผู้ตรวจราชการ นายยรรยง กางการ ผอ.สำนักจัดการทรัพ...

..อ่านต่อ
18 ก.ย. 2563

"นายอำเภอ" เป็นตำแหน่งข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ระดับอำนวยการ เป็นตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่งกฎหมายกำหนดให้เป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในอำเภอ และรับผิดชอบบริหารราชการอำเภอ โดยมีอำนาจหน้าที่ประกอบด้วย 1) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ ถ้ากฎหมายมิได้บัญญัติว่าการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ ถ้ากฎหมายมิได้บัญญัติว่าการปฏิบัติตามกฎหมายนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะให้เป็นห...

..อ่านต่อ
14 ก.ย. 2563

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยประชาชน พระสงฆ์ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และพระสงฆ์ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันนี้ (14 ก.ย.63) เวลา 10.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญถุงพร...

..อ่านต่อ
หน้า 1 จาก 20 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 196 รายการ