วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2562

Trending

21 ต.ค. 2562
'ทหาร-ป่าไม้-ชุมชน'พัฒนาพื้นที่
หมวดหมู่: เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้

ยะลา - พันเอกชลัช ศรีวิเชียร รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา เผยว่าร่วมหารือกับชุมชนเพื่อหาแนวทางร่วมกันพัฒนาหินล้านงามตาชี เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามา รวมทั้งนักเรียนมาเข้าค่ายอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของทหารดูงานด้านความมั่นคง ด้านนายบุญเสริม พรมเสนะ ผอ.ส่วนจัดการที่ดินและป่าไม้ กล่าวว่าป่าชุมชนก็คือพื้นที่ป่าที่คนในชุมชนมีส่วนร่วมต่อการจัดการ การดำเนินงานป่าชุมชนขึ้นอยู่กับความจำเป็นหรือความต้องการของชุมชน ส่วนชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ จะร่วมพัฒนาพื้นที่ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยาก...

..อ่านต่อ
21 ต.ค. 2562
หนุนเกษตรกรชายแดนใต้'ปลูกไผ่'ส่งเกาหลี
หมวดหมู่: เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้

พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขา ธิการ ศอ.บต. เปิดเผยว่า หมุดหมายด้านการเดินหน้าเร่งพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) คือการผลักดันให้เกิดการสร้างเงินและสร้างงานให้กับประชาชนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ตามแผนงานจะผลักดันให้เกิดการลงทุนขนาดใหญ่ต่อไปคือ โครงการปลูกต้นไผ่ในพื้นที่รกร้าง ว่างเปล่ากว่า 300,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัดทั้ง จ.ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งนอกจากจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในพื้นที่ได้จำนวนมากแล้ว ยังช่วยขับ...

..อ่านต่อ
20 ต.ค. 2562
มท.ถกนโยบายประกันปาล์มน้ำมันภาคใต้
หมวดหมู่: เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้

เมื่อวันที่ 19 ต.ค. ที่ห้องพญาตานี โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว อ.เมือง จ.ปัตตานี นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงโครงการสร้างการรับรู้การประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-2563 พร้อมมอบนโยบายการบูรณาการ เพื่อขับเคลื่อนมาตรการประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรสวนปาล์มน้ำมัน โดยมีนายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน นำวิทยากรจากกรมส่งเสริมการเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) เป็นวิทยากรการประชุมชี้แจง มอบนโยบายการประกันรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมั...

..อ่านต่อ
20 ต.ค. 2562
มท.2ลุยช่วยชาวสวนปาล์มใต้
หมวดหมู่: เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้

ชี้เงินประกันรายได้ งวด2โอนให้15พ.ย. "มท.2" นั่งหัวโต๊ะถกนโยบายประกันรายได้แก่เกษตรกรสวนปาล์มน้ำมันภาคใต้ โดยเงินงวดที่ 2 จะเข้าบัญชี 15 พ.ย. นี้ ส่วนยางพาราคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแล้ว เผยคิวต่อไปที่จะประกันรายได้ในเวลาอันใกล้นี้ คือ มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เมื่อวันที่ 19 ต.ค. นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ลงพื้นที่ จ.ปัตตานี เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงโครง การสร้างการรับรู้การประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 62-63 พร้อมมอบนโยบายการบูรณาการ เพื่อข...

..อ่านต่อ
20 ต.ค. 2562
หนุนเกษตรกรชายแดนใต้'ปลูกไผ่'ส่งเกาหลี
หมวดหมู่: เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้

พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขา ธิการ ศอ.บต. เปิดเผยว่า หมุดหมายด้านการเดินหน้าเร่งพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) คือการผลักดันให้เกิดการสร้างเงินและสร้างงานให้กับประชาชนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ตามแผนงานจะผลักดันให้เกิดการลงทุนขนาดใหญ่ต่อไปคือ โครงการปลูกต้นไผ่ในพื้นที่รกร้าง ว่างเปล่ากว่า 300,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัดทั้ง จ.ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งนอกจากจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในพื้นที่ได้จำนวนมากแล้ว ยังช่วยขับ...

..อ่านต่อ
20 ต.ค. 2562

ภาวิณีย์ เจริญยิ่ง หากไปเดินตามงานโอท็อป โดยเฉพาะในโซนชายแดนใต้ จะเห็นผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มแปรรูปมากมาย กาแฟก็เป็นสินค้าเด่นอีกอย่าง ซึ่งส่วนใหญ่ใช้กาแฟพันธุ์โรบัสต้า ผู้ผลิตต่างก็มีสูตรที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง บางสูตรใส่น้ำตาลลงไปเลย แต่สำหรับคนที่ไม่ชอบหวานอาจจะไม่ถูกปากนัก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร กาแป๊ะกอตอใน (กลุ่มผู้ผลิตโกปี๊วังเก่า) อ.เบตง จ.ยะลา ที่มี น.ส.นุช หลำทุ่ง เป็นประธาน เป็นอีกกลุ่มที่ผลิตกาแฟขายมาหลายสิบปี ในชื่อแบรนด์ 'โกปี๊วังเก่า' โดย น.ส.น...

..อ่านต่อ
19 ต.ค. 2562
มท.2ถกนโยบายประกันรายสวนปาล์ม-น้ำมันภาคใต้
หมวดหมู่: เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้

“มท.2”นั่งหัวโต๊ะถกนโยบายประกันรายได้รัฐบาลแก่เกษตรกรสวนปาล์มน้ำมันภาคใต้ เมื่อวันที่19ต.ค.นายนิพนธ์บุญญามณีรมช.มหาดไทยลงพื้นที่จ.ปัตตานีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงโครงการสร้างการรับรู้การประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันปี2562 - 2563พร้อมมอบนโยบายการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนมาตราการประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรสวนปาล์มน้ำมันโดยมีนายวิชัยโภชนกิจอธิบดีกรมการค้าภายในนำวิทยากรจากกรมส่งเสริมการเกษตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นวิทยากรการประชุมชี้แจงมอบนโยบายการประกันรายได้แ...

..อ่านต่อ
19 ต.ค. 2562

ภาวิณีย์ เจริญยิ่ง หากไปเดินตามงานโอท็อป โดยเฉพาะในโซนชายแดนใต้ จะเห็นผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มแปรรูปมากมาย กาแฟก็เป็นสินค้าเด่นอีกอย่าง ซึ่งส่วนใหญ่ใช้กาแฟพันธุ์โรบัสต้า ผู้ผลิตต่างก็มีสูตรที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง บางสูตรใส่น้ำตาลลงไปเลย แต่สำหรับคนที่ไม่ชอบหวานอาจจะไม่ถูกปากนัก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร กาแป๊ะกอตอใน (กลุ่มผู้ผลิตโกปี๊วังเก่า) อ.เบตง จ.ยะลา ที่มี น.ส.นุช หลำทุ่ง เป็นประธาน เป็นอีกกลุ่มที่ผลิตกาแฟขายมาหลายสิบปี ในชื่อแบรนด์ 'โกปี๊วังเก่า' โดย น.ส.น...

..อ่านต่อ
19 ต.ค. 2562
รอยเท้านักเดินทาง: นราฯ น่ารัก
หมวดหมู่: เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้

เรื่องและภาพ : ปริญญา ชาวสมุน ณ ปลายด้ามขวานที่บางคนมองในแง่ร้าย งานวิจัยได้เปิดเผยความงดงามของนราธิวาส ความเรียบง่ายและแสนจะธรรมดากลายเป็นสิ่งที่คนยุคนี้โหยหาอย่างน่าประหลาดใจ อาจเพราะท่ามกลางเทคโนโลยีล้ำสมัย สิ่งที่พ่วงแถมมาด้วยคือความวุ่นวายและฉาบฉวยจนกระทั่งหลายคนเลือกละทิ้งความสูงส่งสู่สามัญ ผมเป็นหนึ่งในนั้น แม้สิ่งล่อตาล่อใจ จะมากมายรายรอบตัว และยังสนุกสนานกับวัตถุและความทันสมัยต่างๆ นานา แต่บ่อยครั้ง ที่ความสนุกสนานเหล่านั้นกำลังสะกิดบอกว่า"มันไม่จริงแท้และไ...

..อ่านต่อ
19 ต.ค. 2562
ปลูกถั่วหรั่งแซมในสวนยางพารา
หมวดหมู่: เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้

"กลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมด"ก่อตั้งมานานตั้งแต่ปี 2517 นับเป็นสถาบันเกษตรกรแห่งความภาคภูมิใจของชาวตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง มีสมาชิกแรกตั้ง 67 คน ด้วยทุน 3,350 บาท ผ่านไป 45 ปี ปัจจุบันมีสมาชิก 1,857 คน ทุนเรือนหุ้น 47 ล้านบาท และทุนสำรอง 26 ล้านบาท ซึ่งกลุ่มมีการดำเนินงานที่เข้มแข็ง เป็นองค์กรที่ช่วยเหลือและส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างดี จากโครงการ "เปลี่ยนนาร้างเป็นนาข้าว" ทำให้เกษตรกรในพื้นที่สามารถพลิกฟื้นความเป็นอยู่ มีรายได้มั่นคง ขณะเดียวกันทางกลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมดก็มีการพ...

..อ่านต่อ
หน้า 1 จาก 176 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 1,756 รายการ