วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2563

Trending

25 ก.ย. 2563

ในทะเลไทยฝั่งอ่าวไทย มีเกาะเล็กเกาะน้อยมากมายทั้งที่มีและไม่มีผู้คนอาศัย โดยเกาะที่อยู่ ห่างไกลจากชายฝั่งมากที่สุดต้องยกให้ "เกาะโลซิน" แห่งจังหวัดปัตตานี ซึ่งนอกจากจะไกลชายฝั่งแล้ว ก็ยังเป็นเกาะที่มีขนาดเล็กที่สุดในประเทศไทย แต่ กลับมีความสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งในด้านความมั่นคงและอาณาเขตทางทะเล ด้านพลังงาน และด้านทรัพยากร ธรรมชาติ "เกาะโลซิน" ที่เรียกกันนี้ แท้จริงแล้วมีลักษณะเป็นกองหินใต้ทะเล คล้ายกับภูเขาหินขนาดย่อมที่โผล่ พ้นน้ำขึ้นมาเพียง 10 เมตร ฐานกองหินใต้ผืนน้ำกว้างประมาณ 50 ตาราง...

..อ่านต่อ
25 ก.ย. 2563

นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) กล่าวภายหลังเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ หรือ SKP อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ว่า ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ โดยเป็นประเทศ 1 ใน 7 ในโลกที่สามารถสร้าง Spaceport (สนามบินสำหรับยานอวกาศ) ได้ดีที่สุด เพื่อเป็นสถานีในการยิงจรวดและดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศและรับกลับคืนสู่โลก โดยเฉพาะ จ.นราธิวาส เพราะเป็นพื้นที่ขนาบข้างด้วยทะเลมหาสมุทรทั้ง 2 ฝั่ง และอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร รวมทั้งไม่อยู่ในเขตแผ่นดินไหว หรือถ้าเป็นก็เพีย...

..อ่านต่อ
24 ก.ย. 2563

ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้ความสำคัญกับแรงงานที่ต้องปฏิบัติงานภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ. 2557 กำหนดให้การประกอบอาชีพในสาขาอาชีพ ตำแหน่งงานหรือลักษณะงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ต้องดำเนินการโดยผู้ที่ผ่านการรับการรับรองความรู้ความสามารถเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพและความปลอดภัยหรืออันตรายต่างๆ อันเนื่องมาจากผู้ประกอบอาชีพ ที่ไม่มีทักษะความชำนาญในการทำงานซึ่งมีผลกระทบต่อผู้...

..อ่านต่อ
24 ก.ย. 2563

เมื่อวันที่ 24 กันยายน2563 ที่ห้องประชุม ชั้น 9 โรงแรม ลี การ์เด้นส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พล.ต.ท.จารุวัฒน์ ไวศยะ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาอาสาสมัครป้องกันปราบปรามประมงผิดกฎหมาย แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับ รุ่นที่ 2 โดยมีชาวประมงพื้นบ้านใน จ.สงขลา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเกือบ 100 คน พล.ต.ท.จารุวัฒน์ ไวศยะ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตร...

..อ่านต่อ
24 ก.ย. 2563

สสว.เผยผลสำเร็จดันSMEsไซส์กลางเข้าถึงมาตรฐาน พร้อมชูไฮไลท์เร่งกู้ชีพกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยมาตรฐานTHAILAND SURE 2020 สสว.เผยผลสำเร็จพัฒนา SMEs ระดับเติบโตในกลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญต่อเศรษฐกิจให้เข้าถึงมาตรฐานเพื่อรองรับตลาดสากล มุ่งสู่ SME SMART FORWARD พร้อมสร้างศักยภาพเร่งด่วนฟื้นฟูกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวดันมาตรฐาน THAILAND SURE 2020 เสริมความเชื่อมั่นผู้บริโภคคาดสร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาท --> นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม...

..อ่านต่อ
24 ก.ย. 2563
กยท.ดันไทยสู่ศูนย์พัฒนาอุตฯยางครบวงจร
หมวดหมู่: เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้

กยท.ตั้งเป้าเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ชูแนวคิดศูนย์กลางพัฒนาอุตสาหกรรมยางครบวงจรตั้งแต่ปลูก แปรรูปเพิ่มมูลค่าจนถึงการส่งออกชี้เกษตรกรไทยมีความพร้อมสนับสนุนสถาบันเกษตรกรและเกษตรกรก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ นายณกรณ์ ตรรกวิรพัทผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)เปิดเผยว่า ช่วงปีที่ผ่านมาแนวโน้มการใช้ยางพาราธรรมชาติเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในวงการแพทย์และเพื่อสุขอนามัยสูงขึ้น ทำให้ราคายางทั้งยางแผ่นดิบรมควัน และน้ำยางปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื...

..อ่านต่อ
24 ก.ย. 2563
เปิดชุมชนยะรังแหล่งท่องเที่ยวใหม่
หมวดหมู่: เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้

ปัตตานี - นายสุชาติ ชายมัน ท่องเที่ยวฯ จ.ปัตตานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมร่วมรับฟังการสรุปข้อมูลและทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบของจ.ปัตตานี ด้านดร.สุวิมล บัวทอง วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้สรุปประเด็นกิจกรรมและทบทวนแผนพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยว ทั้งเป้าหมายการพัฒนาทางโครงสร้างทั้ง 4 ด้าน คือด้านโครงสร้างพื้นฐาน, ด้านสินค้าและบริการ,ด้านส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและด้านวางกฎระเบียบ ตามที่ชุมชนวางไว้ กับสิ่งที่ชุมชนต้องนำไปพัฒนาต่อในปีถัดไปทั้ง 4 ชุมชนเ...

..อ่านต่อ
24 ก.ย. 2563
ธนาธรชูโมเดลธุรกิจ3จว.ใต้
หมวดหมู่: เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้

วันที่ 23 ก.ย. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า และน.ส.พรรณิการ์ วานิช กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า เดินทางเยือนที่จ.ยะลา พบกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนม และติดตามความคืบหน้าของธุรกิจนมแพะซึ่งดำเนินการโดย "ส้มจี๊ด" องค์กรส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคมของคณะก้าวหน้า นายธนาธรได้ตรวจดูความพร้อมของโรงเรือนและกระบวนการเลี้ยงแพะ รีดนมแพะ รวมถึงการบรรจุขวด เนื่องจากจะเริ่มทดลองจำหน่ายนมในเฟสแรกภายใต้แบรนด์ "ซูซู" ซึ่งภาษามลายูแปลว่า "นม" ภายในเดือนพ.ย.นี้ หากประสบความสำเร็จตามความคาดหมายจะเริ่มเฟสสอง ลงทุ...

..อ่านต่อ
24 ก.ย. 2563
ขนส่งจัด'มินิบัส-แท็กซี่-ลีมูซีน'
หมวดหมู่: เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้

เชื่อมสนามบินเบตงสะดวกสบาย ต้องจ่ายค่าโดยสาร40-100บาท นายพงศ์ธร จันทราธิบดี ขนส่งจังหวัดยะลา กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า อยู่ระหว่างให้ผู้ประกอบการยื่นคำขอเปิดเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางหมวด 4 สายที่ 8594 ท่าอากาศยานเบตง-เมืองเบตง-ด่านพรมแดนเบตง ระยะทาง 20 กม. ถึงวันที่ 15 ต.ค.นี้ เพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะทางบกและทางอากาศเมื่อเปิดบริการสนามบินเบตงในเดือน ธ.ค. นี้ให้การเดินทางไปสถานที่และแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยตามนโยบายกระทรวงคมนาคม โดยเปิดค...

..อ่านต่อ
23 ก.ย. 2563
สตูลดัน "กาแฟ" สู่ความมั่นคงทางเกษตรและการท่องเที่ยว
หมวดหมู่: เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้

จากแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว และความผันผวนของราคาสินค้าเกษตร ขณะที่พบว่าประชาชนส่วนน้อยประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวซึ่งมีรายได้ที่ค่อนข้างจะสูงกว่า ซึ่งทางจังหวัดได้ให้ความสำคัญในเรื่องการท่องเที่ยวเป็นอันดับแรกๆ แต่ไม่ทิ้งภาคการเกษตรของจังหวัด ว่าจะทำอย่างไรให้อาชีพการเกษตรหนุนเสริมภาคการท่องเที่ยวให้ได้ และก็พบว่า กาแฟ สามารถเป็นตัวกลางได้อย่างดี หลังพบว่าที่ผ่านมามีการนำเข้ากาแฟจากต่างจังหวัดในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 50 ตันและเคยสูงสุดถึง 100 ตันต่อปี ...

..อ่านต่อ
หน้า 1 จาก 238 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 2,378 รายการ