วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

Trending

24 พ.ย. 2563
เจิดมาก!แผนทย.พัฒนา5สนามบินร้าง
หมวดหมู่: เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้

เปิดรพ.กักโรคระบาด-ดูแลผู้สูงวัย จัดกีฬาโดดร่ม-ศูนย์ซ่อมเครื่องบิน รายงานข่าวจากกรมท่าอากาศ ยาน (ทย.) แจ้งแนวทางการบริหาร ท่าอากาศยาน 5 แห่ง ที่ไม่มีเที่ยวบินพาณิชย์ จากสนามบินของ ทย.ทั้งหมด 29 แห่งทั่วประเทศ ประกอบด้วย ท่าอากาศยานปาย, แม่สะเรียง, ตาก, เพชรบูรณ์ และนครราชสีมา แม้ที่ผ่านมาไม่มีเที่ยวบินพาณิชย์แต่ยังดำเนินการกิจกรรมอื่น ๆ อาทิ ใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติการทำกิจกรรมฝนหลวงของกรมฝนหลวง เช่น ท่าอากาศยานตาก ส่วนท่าอากาศยานนครราชสีมามีกิจกรรม โรงเรียนการบินของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ใช้ผลิ...

..อ่านต่อ
23 พ.ย. 2563

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 26 แผนงาน IMT-GT (Draft Joint Statement of the Twenty-Sixth Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle Ministerial Meeting) และหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสามารถดำเนินการได้ โดยสำนักงานฯ จะได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบในภายหลังหากมีการปรับปรุงแก้ไขพร้อมด้วยเหตุผลประกอบ รวมทั้งเห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่รัฐม...

..อ่านต่อ
22 พ.ย. 2563

ยะลา - เมื่อพูดถึงการชมทะเลหมอกหลายคนคงนึกถึงทางภาคเหนือในช่วงของฤดูหนาวแต่ว่าวันนี้จะพาไปชมทะเลหมอกที่ยอดเขากุนุงซิลิปัตยังคงอยู่ในตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ทะเลหมอกที่นี่สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ที่สำคัญยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้คนในพื้นที่ ที่พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ขึ้นมาเอง เมื่อวันที่ 22 พ.ย.63 ซึ่งยังคงเป็นช่วงหยุดยาวติดต่อกันนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาท่องเที่ยวในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา อย่างต่อเนื่องในช่วงวันหยุดยาว ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา มีคณะของ นา...

..อ่านต่อ
22 พ.ย. 2563
ศอ.บต.ดันแปรรูปไก่ฮาลาลส่งออก
หมวดหมู่: เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้

หนุนหนึ่งอำเภอ-หนึ่งฟาร์ม ยะลา - นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการศอ.บต. ร่วมประชุมการแปรรูปไก่ฮาลาลเพื่อการส่งออกกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศอ.บต.ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน "เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดชายแดนใต้" คือ แหล่งผลิตอาหารฮาลาลที่สำคัญประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส คือ Muslim Area ที่มุสลิมทั่วโลกรู้จัก OIC รับรองว่าเป็นจังหวัดมุสลิมในประเทศไทย เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดใต้ คือครัวแห่งอาหารฮาลาล หารือขับเคลื่อนแปรรูปไก่ฮาลาลเพื่อการส่งออก สร้างแหล่งอาหาร สร้างรายไ...

..อ่านต่อ
22 พ.ย. 2563
กยท.ถกปัญหายาง
หมวดหมู่: เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้

นายประพันธ์ บุณยเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า ขณะนี้ความต้องการถุงมือเพิ่มมากขึ้น จากการระบาดของโควิด-19 จริงๆ แต่เป็นยางไนไตรล์หรือยางสังเคราะห์มากกว่ายางธรรมชาติ 9-10 เท่า มีการปรับเปลี่ยนไปใช้ยางสังเคราะห์มากขึ้น ยางธรรมชาติถูกโจมตีมาตลอดว่ามีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการแพ้ ดังนั้นวันที่ 24-25 พ.ย.นี้ กยท.ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดเสวนาเรื่องการแพ้โปรตีนในยางพารา หลังมีกระแสโจมตีว่าน้ำยางธรรมชาติมีโปรตีนที่มีคนเกิดการแพ้...

..อ่านต่อ
21 พ.ย. 2563

ใครที่บอกว่า สุขภาพหาซื้อไม่ได้ “ไม่จริงค่ะ” เพราะตอนนี้ เรามีเมนู คนรักสุขภาพ ที่ถูกสุขลักษณะของการบริโภคอาหารของแต่ละวัน ของคนที่ชอบรับประทาน ผัก ผลไม้ และคนที่กำลังคิดว่าจะลดน้ำหนัก ที่นี้เรามีขาย “สลัดเฮ้าส์พรสุข”ให้คุณหาซื้อสิ่งที่คุณชอบรับประทานได้ไม่ซ้ำกัน เพราะร้านนี้มีให้เลือกหลายอย่าง คุณ สุวรรณา ชินพงษ์ เจ้าของร้าน สามารถให้คุณ เลือกทาน สลัด ผัก ผลไม้ 5อย่าง เช่น สลัดผัก ผลไม้รวม ธัญพืช ไข่ อย่างนี้เหมาะสำหรับผู้สูงอายุอย่างยิ่ง สลัดผลไม้รวม สลัดผักลวกปูอัด สลัดไก่ย่างพริกไ...

..อ่านต่อ
21 พ.ย. 2563

นักท่องเที่ยวแห่ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง เมืองยะลาทุบสถิติ ซึ่งภายใน 4 ชั่วโมง มีนักท่องเที่ยวเดินทางมากว่า 12,000? คน (21 พ.ย.2563) บรรยากาศในตัวเมืองเบตง จ.ยะลา เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว แห่เดินทางไปชมพระอาทิตย์ขึ้นที่จุดชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง และตัวอาคารสกายวอล์คที่สามารถมองทะเลหมอกได้ 360 องศา ขณะเดียวกันทำให้แลนด์มาร์คต่างๆ ในตัวเมืองเบตง เช่น อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ รูปปั้นไก่เบตง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์คู่เมืองเบตง ต่างเป็นจุดสนใจในการถ่ายภาพเช็กอิน และในช่วงเช้าวันนี้ ที่จุดชมทะเลหม...

..อ่านต่อ
21 พ.ย. 2563

เมือง ไม้ขม รายงาน ไม่ว่าขบวนการแบ่งแยกดินแดน บีอาร์เอ็นจะเปลี่ยนยุทธศาสตร์จากการแบ่งแยกดินแดนเป็นการต่อสู้เพื่อให้ 3 จังหวัด 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา เป็นเขตปกครองพิเศษ เพื่อเป็นบันไดขั้นแรกก่อนที่จะเป็นการแบ่งแยกดินแดนในอนาคต หรือเปลี่ยน ยุทธวิธี จากการใช้ความรุนแรงด้วยการก่อการร้าย ด้วยกำลังพลรบและอาวุธ หรือที่เรียกว่างานการ ทหาร มาเป็นงานด้าน มวลชน โดยการสร้างนักปฏิวัติด้วยการ จัดตั้ง มวลชนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นการทำงานด้าน การเมือง แบบ ใต้ดิน เพื่อสร้างเงื่อนไขและรอที่จะปฏิบัติ...

..อ่านต่อ
20 พ.ย. 2563
ภาพข่าว: กดปุ่มจ่ายไฟฟ้า
หมวดหมู่: เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้

บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TPCH เสียบปลั๊กโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลแห่งที่ 8 "ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5" ที่ ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส ขนาดกำลังการผลิตเสนอขาย 6.3 เมกะวัตต์ จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) แล้ว รวมเสนอขายแตะ 80.1 เมกะวัตต์ และไตรมาส 4/63 เตรียมจ่ายไฟฟ้าเพิ่มอีก 2 แห่ง ที่มา: นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 21 พ.ย. 2563 (กรอบบ่าย) News Code: power ene infra g:matichon g:agency g:paper g:mati p:mtcd v:paperl...

..อ่านต่อ
19 พ.ย. 2563

หมดปัญหา สำหรับคนที่ไม่รู้จะกินในแต่ละวัน เพราะทุกครั้งที่ถามว่า "วันนี้จะกินอะไร" มักจะได้คำตอบว่า "แล้วแต่" เราจะแนะนำตำนานคนชอบทำ ทำ ทุกอย่าง ลองทุกอย่าง เรื่องเมนูอาหาร จนทุกวันนี้ "แล้วแต่" เป็นร้านที่ติดปาก และนิยมมาทานของคนนราธิวาสไปแล้ว เพราะ "แล้วแต่" มีเมนูอาหาร ก๋วยเตี๋ยว ขนมกินเล่น โรตี และน้ำ อยู่ครบในร้านเดียว ส่วนรสชาด อร่อยระดับภัตตาคารแน่นอน เตี๋ยว"แล้วแต่" 10 บาท ( มินิ) เป็นเตี๋ยว ที่สั่งเส้นไหนก็ได้ แล้วแต่ มีไก่ และลูกชิ้น ส่วนข้าวจานด่วน อร่อยตามสั่ง 25 ...

..อ่านต่อ
หน้า 1 จาก 249 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 2,489 รายการ