วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

Trending

4 ก.พ. 2563
โครงการเลี้ยงเป็ดไข่เจาะปูแน
หมวดหมู่: เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้

นางอลิสรา มะแซ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดโครงการ ฟาร์มเป็ดไข่สันติสุข ภายใต้โครงการสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก เพื่อพัฒนาแผนหมู่บ้านด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงขับเคลื่อนงานนโยบายของภาครัฐและเกิดความเข้มแข็งที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ที่ฟาร์มเลี้ยงเป็ด หมู่ 1 ต.เจาะปูแน อ.ยะหา จ.ยะลา โดยมี เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ทหารในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ของศอ.บต. และชาวบ้านกว่า 100 คนเข้าร่วม นางอลิสรา กล่าวว่...

..อ่านต่อ
4 ก.พ. 2563

จากกรณีได้มีผู้ใช้เฟสบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ข้อความระบุว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลา ซึ่งข้อความดังกล่าวมีผู้เผยแพร่และแชร์ต่อเป็นจำนวนมาก ล่าสุด นพ.สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดยะลา กล่าวยืนยันว่ายังไม่มีรายงานว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาที่ จ.ยะลา และยังไม่มีการยืนยันว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อแต่อย่างใด ทั้งนี้ ตามขั้นตอนหากมีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาจริง ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาจะต้องได้รับรายงานข้อมูลจากส่วนกลาง ซึ่งเป็นศูน...

..อ่านต่อ
4 ก.พ. 2563
ประกาศ'สนามบินเบตง'ยะลาได้รับอนุญาตแล้ว
หมวดหมู่: เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 27 ง เผยแพร่ ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดสนามบินอนุญาต (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ให้สนามบินเบตง ในท้องที่ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา บริเวณเส้นรุ้ง 5 องศา 47 ลิปดา 19.66 พิลิปดา เหนือ เส้นแวง 101 องศา 8 ลิปดา 49.78 พิลิปดา ตะวันออก เป็นสนามบินอนุญาต ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจา...

..อ่านต่อ
4 ก.พ. 2563

ตูน-อาทิวราห์ คงมาลัย นักร้องและไอดอลสายวิ่ง พร้อมด้วย ก้อย-รัชวิน วงศ์วิริยะ ได้มอบเงินบริจาคจากน้ำใจของพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศจำนวน 60,035,545 บาท ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยจัดสรรให้แก่ 7 โรงพยายาลภาคใต้ ประกอบด้วย โรงพยาบาลกระบี่, โรงพยาบาลตรัง, โรงพยาบาลตะกั่วป่า, โรงพยาบาลพังงา, โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จ.ปัตตานี และ โรงพยาบาลมหาราช จ.นครศรีธรรมราช โดยแต่ละโรงพยาบาลจะนำเงินที่ได้ไปจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ เพื่อให้รองรับกับความต้องการข...

..อ่านต่อ
4 ก.พ. 2563

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ศอ.บต. จับมือภาคเอกชนพัฒนาสายพันธุ์ไผ่ สู่การเป็นพืชเศรษฐกิจในภูมิภาคจังหวัดชายแดนภาคใต้ หวังส่งออกไปเกาหลี ป้อนโรงไฟฟ้าชีวมวล พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)และนายชนธัญ แสงพุ่ม ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เข้าเยี่ยมศูนย์เกษตรพันธุ์ไผ่ของ ดร.ไพโรจน์ ชัยจีระธิกุล รองประธานบริษัท สงขลา พัฒนาเมือง จำกัด ที่ได้มีการเพาะพันธุ์ไผ่เพื่อการศึกษาวิจัยและพัฒนา เพื่อร่วมสนับ สนุนงานของ ศอ.บต. ในการพัฒนาสายพันธุ์ไผ่สู่การ เป็นพืชเศร...

..อ่านต่อ
4 ก.พ. 2563

เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 3 กุมภาพันธ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปพระราชทานสิ่งของหนังสือพิมพ์มติชนรายวันและเยี่ยมราษฎรที่ประสบภัยในงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมี พล.ท. พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4, พล.ต.ท. รณศิลป์ ภู่สาระ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ศ.พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธานกรรมการที่ปรึกษา มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ตลอดจนข้า...

..อ่านต่อ
3 ก.พ. 2563

วันนี้ (3 ก.พ. 63) นายสุรชัย บุญวรรโณ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง ลงนามความร่วมมือในโครงการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน ตามมาตรฐานในระดับสากล ร่วมกับจังหวัดสงขลา และศูนย์ส่งเสริมการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมี นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และ ดร.อรอนงค์ ล่วนรักษ์ เป็นผู้แทนร่วมลงนาม สำหรับการลงนามร่วมกันในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและสร้างหลักเกณฑ์การจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน เ...

..อ่านต่อ
3 ก.พ. 2563

“ชัยณรงค์” ยืนยันมีเงินกองทุน กยศ.ให้นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนกู้ยืมเรียนได้ทุกคน แนะ”น้องทิม”ยื่นขอกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan ได้ทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th วันนี้ (3 ก.พ.) นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวนายดวงเกียรติ ทรัพย์ส่ง หรือ น้องทิม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสามัคคีศึกษา จังหวัดตรัง ที่สอบติดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งน้องทิมเป็นนักเรียนเรียนดีแต่ยากจน และกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายใ...

..อ่านต่อ
3 ก.พ. 2563

ลอบวางระเบิดทหารพรานในยิ่งงอโชคดีไร้เจ็บคนร้ายลอบวางระเบิดทหารพรานชุดรปภ. ครูอำเภอยี่งอ โชคดีไร้เจ็บ กรณี มีคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ชุดทหารพราน รปภ.ครู บริเวณแยกไฟแดงยาโงะ ม.3 ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส เหตุเกิดเมื่อเช้าวันนี้ (3 ก.พ.) พ.ต.ท.ปฐวี ชำนาญดี รองผกก.(สอบสวน) สภ.ยี่งอ จ.นราธิวาส รับแจ้งเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ชุดทหารพราน รปภ.ครู บริเวณแยกไฟแดงยาโงะ ม.3 ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ แต่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ จึงพร้อมด้วย ร.ต.ท.พลวัฒน์ เทพษร รองหัวหน้าชุดเก็บกู้และทำลาย...

..อ่านต่อ
3 ก.พ. 2563

อดีตแกนนำขบวนการพูโลเป็นหวงต่อท่าทีของตัวแทนพูดคุยสันติสุขที่เลือกพูดคุยกับกลุ่มเดียวจึงแนะให้พูดคุยกับทุกฝ่ายเกรงอาจเกิดการท้าทายในอนาคตเหมือนเคยเกิดขึ้นในหลายประเทศหลังหย่าศึกขัดแย้งของทั้งสองฝ่าย วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 จากกรณีมีการแถลงความคืบหน้าการพูดคุยระหว่างตัวแทนรัฐไทยกับกลุ่มบีอาร์เอ็น(BRN)เมื่อวันที่ 20 มกราคม 63ที่ผ่าน สื่อมีเดียประเทศมาเลเซียอย่างชื่นมื่นถึงความสำเร็จในระดับหนึ่งของทั้งสองฝ่าย ภายหลังจากที่ตัวแทนฝ่ายบีอาร์เอ็น(BRN)ตกลงนั่งตกเจรจาพูดคุยสันติสุขสันติภาพในพื...

..อ่านต่อ
หน้า 11 จาก 995 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 9,944 รายการ