วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2564

Trending

18 ก.ย. 2564

ผอ.ศปพร.ลงพื้นที่ ส่งต่อความห่วงใย ให้กับพี่น้องสมาชิก อรบ.ในพื้นที่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์โควิด 19 พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15 /ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วย พันเอก ยุทธนา สายประเสริฐ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 151 / หัวคณะทำงานที่ 3 เดินทางลงพื้นที่ เพื่อพบปะ เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจพี่น้องสมาชิกราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.) กองร้อย อรบ.ไพรวันเจ๊ะเห ณ วัดเกาะสวาด ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวั...

..อ่านต่อ
18 ก.ย. 2564

นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปลูกต้นตะเคียนชันตาแมว ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส,นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส,นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส,นายชินวุฒิ ขาวสำลี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส,นายปรีชา นวลน้อย ปลัดจังหวัดนราธิวาส, หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันปลูกต้นไม้ ประกอบด้วยด้วย ต้นตะเคียนชันตาแมว ลอง...

..อ่านต่อ
18 ก.ย. 2564

เลขาธิการ ศอ.บต. จับมือ สภาประชาสังคมชายแดนใต้ พัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หวังให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมเจริญจิตต์ณสงขลาศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)พลเรือตรีสมเกียรติผลประยูรเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้การต้อนรับนายรักชาติสุวรรณ์ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้และคณะซึ่งขอเข้าพบเพื่อร่วมหารือแนวทางการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้คณะฯได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะถึงแนวทางการพัฒนาจังหวัดช...

..อ่านต่อ
18 ก.ย. 2564

ตลาดใบกระท่อมคึกคัก ชาวบ้านนำไปวางขายตลาดสร้างรายได้อย่างงาม ตกกิโลกรัมละเกือบ 400 บาท เมื่อวันที่ 18 ก.ย.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากที่มีการปลดล็อกใบกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดประเภท 5 ปรากฏว่า ที่ จ.สงขลา ขณะนี้เริ่มการนำใบกระท่อมออกมาวางขายกันอย่างเปิดเผยมากขึ้นไม่เว้นแม้แต่ตามตลาดนัด ซึ่งมีการนำมาเปิดท้ายรถกระบะขายกันเหมือนพืชผักทั่วๆไป เช่นที่ตลาดนัดบ้านกลาง เขตเทศบาลตำบลทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีผัวเมียวัยรุ่นคู่หนึ่งได้นำใบกระท่อมมาเปิดท้ายรถกระบะวางขายบริเวณหน้...

..อ่านต่อ
18 ก.ย. 2564

บากบั่น บุญเลิศ นานๆ ทีการบริหารราชการแผ่นดินของบรรดาพรรคการเมือง นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยจะตอบสนอความต้องการในชีวิตของประชาชนได้ "ตรงจุด โดนใจ" 1 ในนโยบายที่ "ตรงจุด โดนใจ" ต้องต้องมอบให้กับ คุณนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย จากพรรคประชาธิปัตย์ ที่กำกับดูแลกรมที่ดิน กรมป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย การประปานครหลวง กันเสียแล้วครับ นโยบายที่ตรงจุด โดนใจอย่างมากที่คนไทยทุกคนต้องปรบมือให้กับการตัดสินทางนโยบาย คือ นโยบายการเร่งรัดการออกโฉนดให้...

..อ่านต่อ
17 ก.ย. 2564

พช.นรา จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู้วิกฤตโควิด- 19 จังหวัดนราธิวาส ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กิจกรรมส่งมอบต้นกล้าสมุนไพร นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายอนันต์ แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส มอบหมายนางสาวสุนีย์ มาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางพจนารถ เหล่าที ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ดำเนินงาน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู้วิกฤตโควิด-19 ...

..อ่านต่อ
17 ก.ย. 2564

โครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง มูลนิธิสุขภาพไทย www.thaihof.org กระท่อมถูกกักตัวเป็นยาเสพติดให้โทษนาน 41 ปี เพิ่งหลุดออกมาจากบัญชียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ของ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ซึ่งมีผลเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมา กระท่อมเป็นที่รู้จักกันดีทางภาคใต้ของไทย ชื่อท้องถิ่นภาคใต้เรียกว่า ท่อม ส่วนทางภาคกลางเรียกว่า กระท่อง หรืออีถ่าง กระท่อมเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ปานกลาง มีแก่นเป็นไม้เนื้อแข็ง สูง 10-15 เมตร ใบคล้ายใบกระดังงา มี...

..อ่านต่อ
17 ก.ย. 2564

นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เปิดเผยว่า ร่วมกับ จังหวัดอุบลราชธานี พิษณุโล และสงขลา จัดกิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนเมืองเศรษฐกิจอัจฉริยะต้นแบบ Smart Economy Showcase) ในพื้นที่ 3 จังหวัดดังกล่าว คัดเลือกดิจิทัลสตาร์ตอัพผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลใน 5 ประเภท คือ โลจิสติกส์/ดิลิเวอรี, พีโอเส, อีเพย์เมนต์, ดิจิทัลคอนเทนท์ และบริการ รวมกว่า 30 รายเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจะมีการจัดแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลจากเครือข...

..อ่านต่อ
17 ก.ย. 2564
ส่องพระยอดนิยม
หมวดหมู่: วัฒนธรรม และวิถีชีวิต

หมู มหาเวทย์ ส่องพระยอดนิยม วันเสาร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2564 การเมืองร้อนฉ่ารายวัน หลายฝ่ายจับตารัฐนาวาเรือแป๊ะจะไปทิศทางไหน ในเมื่อ 3 ป. บิ๊กตู่-ป้อม-ป๊อกคนดังยังแน่นปึ้ก ใครคิดทำให้แตกแยกคงยาก ยกเว้นเกิดเหตุไม่คาดฝัน ยิ่งตอนนี้มีกระแสข่าวลือข่าวลวงโผล่ออกมาเยอะแยะ หากหาทางออกไม่ได้ ส่อท่าจะปฏิวัติรัฐประหารกันเองเสียด้วย ถ้าอย่างนั้นก็ตัวใครตัวมันแล้วกันพี่น้องเอ๋ย ชมพระสวย ๆ เริ่มที่ พระสมเด็จพิมพ์เกศตัวตูม วัดระฆังโฆสิ ตาราม ฝั่งธนบุรี จักรพรรดิ์พระเครื่องที่ สมเด...

..อ่านต่อ
16 ก.ย. 2564
กองปราบรวบหนึ่งในคนร้ายก่อเหตุยิงหนุ่มใต้ดับคาสวน
หมวดหมู่: การ รปภ. ในชีวิต และทรัพย์สิน

กองบังคับการปราบปราม ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.สุวัฒน์ แสงนุ่ม ผบก.ป., พ.ต.อ.พัฒนศักดิ์ บุปผาสุวรรณ รอง ผบก.ป., พ.ต.อ.พงศ์ปณต ชูแก้ว ผกก.6 บก.ป., พ.ต.ท.สมบัติ มีมงคล, พ.ต.ท.ปิยะพล แป้นแก้ว, พ.ต.ท.ศิลป์ชัย ถวัลย์ภิญโญ, พ.ต.ท.กันตเมศฐ์ อัครโชควรานนท์ รอง ผกก.6 บก.ป.และเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.6 บก.ป.นำโดย พ.ต.ท.วริศร มัจฉา สว.กก.6 บก.ป, ร.ต.อ.แดนรบสมัยชูเกียรติ, ร.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ นิลมิตร, ร.ต.อ.อนุวัฒน์ณ ปัตตานีรอง สว.กก.6 บก.ป.พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.6 บก.ป.ร่วมกับชุดสืบสวน สภ.ตาเซะ จ.ยะลา แล...

..อ่านต่อ
หน้า 6 จาก 1,586 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 15,851 รายการ