วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2563

Trending

3 ก.ค. 2563
ยันพัฒนาถนนภาคใต้ ผุด"มอเตอร์เวย์คู่รถไฟ"8เส้นทาง
หมวดหมู่: เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้

“ศักดิ์สยาม”แจงสภา ยันพัฒนาถนนภาคใต้เต็มที่ เผยปี 64 เสนองบซ่อมบำรุงกว่า 1.6 หมื่นล้านบาท พร้อมกางแผนแม่บท ผุด มอเตอร์เวย์ คู่รถไฟทางคู่ 8 เส้นทาง เชื่อมพื้นที่เศรษฐกิจทุกภูมิภาคกับด่านชายแดน ลดเวนคืน ดึงต่างชาติลงทุน PPP style=font-size:18px; เมื่อวันที่ 3 ก.ค. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 จากที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรได้มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงคมนาคม ในประเด็นของ นายเทพไท ...

..อ่านต่อ
3 ก.ค. 2563

ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดการฝึกซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ “การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยาน” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ วันนี้ ( 3 กรกฎาคม 2563 ) ที่ ศาลาพินประเสริฐ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา จัดการฝึกซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ“การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยาน” ด้วยเฮลิคอปเตอร์ เพื่อให้เกิดความพร้อมและความชำนาญแก่หน่วยงานท...

..อ่านต่อ
3 ก.ค. 2563

สถ.จับมือดีป้า ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชน – ท้องถิ่นมีส่วนร่วม หวังผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน style=font-size:18px; นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “การขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (Smart City)” ระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล...

..อ่านต่อ
3 ก.ค. 2563

กรมวิชาการเกษตร เร่งกระชับพื้นที่ระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลัง หลังพบพื้นที่ระบาดเพิ่มกว่าแสนไร่ใน 22 จังหวัด ชี้เป้าปลูกพันธุ์อ่อนแอและใช้ท่อนพันธุ์ติดโรค วอนเกษตรกรใช้ท่อนพันธุ์มันสะอาดจาก 30 จังหวัดปลอดโรคใบด่าง พร้อมปลูกมันพันธุ์ทนทานโรค ระยอง 72 และ KU 50 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปิดเผยถึงสถานการณ์ระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ล่าสุดพบระบาดในพื้นที่ปลูกมันของไทยรวม 22 จังหวัดคือ กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยภูมิ นครราชสีมา นครสวรรค์ บุรีรัมย์ ปราจ...

..อ่านต่อ
3 ก.ค. 2563
ปัตตานีหาแนวแก้ปัญหาผู้ยากไร้
หมวดหมู่: การช่วยเหลือประชาชน

ปัตตานี - นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เผยว่าที่ผ่านมาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบเรื่องเศรษฐกิจและรายได้ของประชาชน รัฐบาลจึงมี นโยบายแก้ปัญหาผู้รับผลกระทบจากโควิดให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ในส่วนของจังหวัดปัตตานี มีคนยากจนที่มีรายได้น้อยตกเกณฑ์ จปฐ. มีรายได้ต่ำกว่า 38,000 บาท/คน/ปี กว่า 8 พันคน ต้องหาทางช่วยเหลือ การแก้ปัญหาต้องชัดเจน กลุ่มเป้าหมายคิดจาก 40 เปอร์เซ็นต์ ของประชากร 4 แสนคน เป็นคนจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่า 38,000บาท/คน/ปี เป็นชุดแรก ส่วนที่เกินก็จ...

..อ่านต่อ
3 ก.ค. 2563
ภาพข่าว: คอลัมน์ Chairman Society: ร่วมสู้ภัย COVID-19
หมวดหมู่: การช่วยเหลือประชาชน

ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล รองประธานกรรมการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ มอบเงินบริจาคจากโครงการ "มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ ร่วมสู้ภัย COVID-19" จำนวนรวม 800,000 บาท แก่ผู้แทนโรงพยาบาล 8 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ, สถาบันบำราศนราดูร, โรงพยาบาลราชวิถี, โรงพยาบาลรามาธิบดี, โรงพยาบาลวชิรพยาบาล, โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลยะลา สำหรับสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ติดเชื้อ COVID-19 โรงพยาบาลละ 100,000 บาท ณ อาคารไทยประกันชีวิต สำนัก...

..อ่านต่อ
3 ก.ค. 2563
ศูนย์วิจัยพืชฯยะลาแจงโรคกล้วยหิน
หมวดหมู่: การช่วยเหลือประชาชน

พบปัญหาปรึกษาเจ้าหน้าที่ ยะลา - จากปัญหาของโรคเหี่ยวในกล้วยหิน ในพื้นที่จังหวัดยะลา อำเภอบันนังสตา ทำให้ช่วงระยะเวลา 3-4 ปีที่ผ่านมา มีการระบาดของโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียทำให้กล้วยหินตายไปเกือบทั้งหมดนั้น ล่าสุด นายศุกร์ เก็บไว้ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดยะลา เผยว่ากรมวิชาการเกษตร คิดค้นสารสกัดชีวภาพชีวภัณฑ์มาจัดการกับเชื้อโรคตัวนี้ เมื่อ 5 ปีแล้วก็มีการระบาดหนักของโรคเหี่ยวในกล้วยหิน เรามีวิธีการจัดการและให้ผลผลิตลูกใหญ่ที่ดีพอ แต่มีเกษตรกรหลายคนบอกว่ามีการนำเอาไปใช้แล้วแต่...

..อ่านต่อ
2 ก.ค. 2563

วันที่ 2 ก.ค. 2563 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน 2 ฉบับ โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 ดังนี้ ประกาศฉบับแรก ระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศนายหมวดตรี ให้แก่ สมาชิกเอก อนุวัฒน์ กอเดย์ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุคิรินที่ 13 กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากการปฏ...

..อ่านต่อ
2 ก.ค. 2563

“ตม.เบตง” รวบ 2 สาวไทยกลับจากมาเลเซีย ติดหมายจับ “อั้งยี่-ฟอกเงิน-ร่วมแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ” คาด่านเบตง พบเพิ่งพ้นโทษคุก 6 เดือนฐานหอบเงินเข้าเกินกำหนดจากฝั่งมาเลเซีย 2 กรกฎาคม 2563 ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา พ.ต.ท.ธนกฤต กองคำ สว.ตม.เบตง พร้อมด้วยนายชาคร คงเสรีกุล ปลัดอำเภอเบตงฝ่ายความมั่นคง เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตชด.ชุดเฝ้าตรวจชายแดน 4405 ทหารชุดป้องกันชายแดนที่ 4 ฝ่ายปกครอง ร่วมกันจับกุม น.ส.อริสรา (สงวนนามสกุล) อายุ 33 ปี ภูมิลำเนาอยู่หมู่ 4 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี...

..อ่านต่อ
2 ก.ค. 2563

วันนี้ (2 กรกฎาคม 2563) ณ ห้องรับรองเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อ.เมือง จ.ยะลา ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน (ศอ.จอส.) ภาค 4 นำโดย พ.อ.อนุสรณ์ โออุไร รองเลขานุการฯ ศอ.จอส.พระราชทารน ภาค 4 เข้าพบนายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองเลขาธิการ ศอ.บต. เพื่อหารือแนวทางการสนับสนุนการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน ในพื้นที่ จชต. เนื่องจากมองว่า บทบาทหน้าที่การดำเนินงานของศอ.บต. สอดคล้องกับภารกิจของจิตอาสา คือ การประสานการพัฒนาพื้นที่ เพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัช...

..อ่านต่อ
หน้า 7 จาก 1,141 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 11,401 รายการ