วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

Trending

19 พ.ย. 2563
แสดงพลัง
หมวดหมู่: การเมือง

ประชาชนชาวอำเภอโคกโพธิ์ นำโดย นายสมหมาย ศุกรวัติ ตัวแทนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านชาว โคกโพธิ์ ผู้นำศาสนา ผู้นำสตรี ผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันใส่เสื้อเหลือง ประกาศ เจตนารมณ์ เพื่อปกป้องสถาบัน ที่ลานหน้าที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ที่มา: นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 20 พ.ย. 2563 (กรอบบ่าย) News Code: g:matichon g:agency g:paper g:mati p:mtcd v:paperl...

..อ่านต่อ
19 พ.ย. 2563

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการหาเสียงลงเลือกตั้งนายก อบจ.และส.อบจ.ยะลา ในพื้นที่ของ จ.ยะลา เริ่มเป็นไปอย่างคึกคัก โดยมี นายอับดุลลาเตะ ยากัด ทีมยะลาประชารัฐ ผู้สมัคร นายก อบจ.และส.อบจ.ยะลา ในลำดับที่ 2 ได้นำสมาชิกทยอยเดินทางลงพื้นที่ย่านการค้าและย่านเศรษฐกิจ (ตลาดสดพิมลชัย) ในเขตเทศบาลนครยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา แจกนามบัตรถึงนโยบาย เพื่อขอคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนทั้งไทยพุทธ-มุสลิมกันอย่างเต็มที่ สำหรับ นายอับดุลลาเตะ ยากัด ในอดีตได้ลงสมัครชิงตำแหน่งนายก อบจ.ยะลา และสมัคร ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์...

..อ่านต่อ
19 พ.ย. 2563
ผู้การยะลาสั่งจนท.ดูแลผู้สมัครอบจ.
หมวดหมู่: การ รปภ. ในชีวิต และทรัพย์สิน

ที่กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา พลตำรวจตรี ทินกร รังมาตย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา เปิดเผยถึงความพร้อมในการเฝ้าระวังปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในช่วงของการเลือกตั้ง อบจ.ยะลาว่า ทางตำรวจภูธรยะลาเอง ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชากำชับให้มีมาตรการเชิงรุกในเรื่องของการเฝ้าระวังปัญหาความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นระหว่างการเลือกตั้ง ซึ่งขณะนี้ได้มีการประชุมวางแผนมอบหมายและสั่งการให้แต่ละสถานีตำรวจในพื้นที่ลงไปดูปัญหาที่อาจมีความขัดแย้ง รวมไปถึงปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มของผู้มีอิทธิพลรวมไปถึ...

..อ่านต่อ
19 พ.ย. 2563

การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง นายกอบจ. และสมาชิกอบจ.ทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค. เริ่ม 08.00-17.00 น. แต่พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส อาจร่นปิดหีบไวขึ้น... หลังจากวีระยี่แพร ผู้ตรวจการเลือกตั้ง กกต. ประชุมร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ มีข้อเสนอให้ร่นเวลาปิดหีบ 4 จังหวัดไวขึ้นเป็น 15.00 น. เพื่อความปลอดภัยเป็นสำคัญ จึงชงกกต.กลางเคาะอีกครั้ง... หากผลสรุปออกมายังไง เสน่ห์ รักรงค์ ผอ.กกต.สงขลา บอกว่าจะเป็นบรรทัดฐานในการเลือกตั้งท้องถิ่น ทั้งเทศบาล และ ...

..อ่านต่อ
18 พ.ย. 2563

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ที่โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะรองประธานมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล และคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 12 นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจั...

..อ่านต่อ
18 พ.ย. 2563
กยท.แจงความคืบหน้าโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา
หมวดหมู่: เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้

โรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา เผยเกิดจากเชื้อ'Colletotrichum sp.'ทีมวิจัยชี้เป็นเชื้อชนิดใหม่ต้องใช้เวลาในการศึกษา สำรวจโรค และหาวิธีกำจัดที่เหมาะสม เมื่อวันที่18พ.ย.นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่ากยท. ได้รับรายงานการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในพื้นที่ภาคใต้เมื่อปี2562ใน10จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลา สตูล ตรัง กระบี่ พังงา พัทลุง และสุราษฎร์ธานี รวมพื้นที่ระบาดสูงสุดเมื่อเดือน มี.ค.จำนวน775,195ไร่ โดยพบการระบาดมากที่สุดในพื้นที่จ.นราธิวาส เป็นไปได้...

..อ่านต่อ
18 พ.ย. 2563

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 18 พ.ย. 63 ที่โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานคณะทำงานช่วยอำนวยการพิจารณากลั่นกรองแผนงานโครงการ อ.ก.บ.ภ. ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน เป็นประธานการประชุมพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ปี พ.ศ.2565 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยประกอบด้วยจังหวัดสุราษฏร์ธานีชุมพรพัทลุงสงขลาและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้า...

..อ่านต่อ
18 พ.ย. 2563

โครงการเกษตรเชิงอนุรักษ์ ตามโครงการพระราชดำริ ศูนย์เรียนรู้ เพื่อประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การปลูกมะนาวในภาชนะ (ศพก ศูนย์เครือข่าย) นางสาว ชาคริยา วิวรวงษ์ และสามี คุณ มูหัมมัด ยูนุ อยู่ หมู่ที่ 3 บ้านเปล ตำบล บางนาค อำเภอเมือง จังหวัด นราธิวาส ทั้งสองคน เป็นบุคคลที่นำพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาสืบสานพระราชประสงค์ ตามโครงการเพื่อเพิ่มรายได้ และต่อยอด ผลผลิตที่ปลูก และเลี้ยง มาใช้ในระบบเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งสองได้เริ่มจากการปลูกมะนาว ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ 2556 ลองผิดลองถ...

..อ่านต่อ
18 พ.ย. 2563

จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้การเข้าถึงสุขภาวะอนามัยทางช่องปากที่ดีของประชาชน เป็นไปด้วยความยากลำบาก โดยเฉพาะการเข้ารับบริการด้านทันตกรรมของเด็ก และเยาวชน ที่ห่างไกลยังคงเป็นปัญหาลำดับต้นๆ ที่ควรได้รับการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง มูลนิธิแมค แฮปปี้ แฟมิลี่ จึงเดินหน้าขับเคลื่อนวงล้อแห่งความหวังไปกับหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ ภายใต้โครงการ 'สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี' ประเดิมทริปแรก หลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มผ่อนคลาย ขนทัพบุคลากร และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้บริการด้านทันตกรรมวิถีใหม่รับ ...

..อ่านต่อ
18 พ.ย. 2563

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 63 นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า หลังจากที่มีการระบาดของโรคโควิท 19 รอบสองในพื้นที่ประเทศมาเลเซีย ทางจังหวัดยะลาซึ่งได้วางมาตรการเข้มงวดของด่านเบตง เริ่มมาตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน ที่มีการระบาดของโรคโควิท 19 การผ่านเข้าออกระหว่างประเทศ จะกำหนดไว้เฉพาะคนที่มีสัญชาติไทย ที่ผ่านการรับรองของกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น สามารถเดินทางเข้ามาได้วันละไม่เกิน 50 คน และต้องผ่านการคัดกรองจากเจ้าหน้าที่ และเข้าสถานที่กักกันที่ทางจังหวัดได้จัดเตรียมไว้ ซึ่งมีก...

..อ่านต่อ
หน้า 9 จาก 1,275 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 12,743 รายการ