วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2563

Trending

24 ต.ค. 2563
ปิดทองขยายจ้างงาน9จังหวัด
หมวดหมู่: การยกระดับคุณภาพชีวิต

ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ เปิดเผยว่า คณะกรรมการสถาบันได้เห็นชอบโครงการฝ่าวิกฤติด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดำริซึ่งเป็นการขยายผลโครงการจ้างงานผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ต้นแบบ 3 จังหวัด คือ อุดรธานี ขอนแก่น และกาฬสินธุ์ โดยขยายเป็น 9 จังหวัดในพื้นที่ต้นแบบของปิดทองฯ ด้วยการจ้างผู้ว่างงาน 990 คน คาดว่า จะสร้างประโยชน์ให้ 22,500 ครัวเรือนมีน้าทำการเกษตร มีพื้นที่รับประโยชน์จากน้าเพิ่มขึ้น 126,000 ไร่ มีน...

..อ่านต่อ
23 ต.ค. 2563
ข่าวภูมิภาค : 22 ตุลาคม 2563
หมวดหมู่: การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์

รพ.นราธิวาสราชนครินทร์จัดวันพยาบาลแห่งชาติ นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวาระครบรอบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมี นายแพทย์วิชัย วิเชียรวัฒนชัยผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ นางอารีย์ อ่องสว่าง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นางสาวกฤตยา แดงสุวรรณ ผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัดนราธิวาสและบุคลากรทางการพยาบาลในจังหวัดนราธิวาส ร่วมพิธี ที่ห้องประชุมภักดีบดินท...

..อ่านต่อ
23 ต.ค. 2563
ยามาฮ่า ชวนร่วมกิจกรรม Automatic is NOW! Festival ปีที่ 3
หมวดหมู่: เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้

นายภาณุพล กิตติคำรณ รองผู้จัดการใหญ่ด้านการขายและการตลาด บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด กล่าวว่า ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ พร้อมเดินหน้าสานต่อกิจกรรม YAMAHA Present “Automatic is NOW! Festival” จัดขึ้นครอบคลุม 4 ภาคทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการขายรถจักรยานยนต์ออโตเมติกทุกรุ่น จากยามาฮ่า ที่มาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษ และเทศกาลดนตรี รวมถึงแฟชั่นการตกแต่ง “กิจกรรม YAMAHA Present “Automatic is NOW!Festival” จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ติดต่อกัน โดยจะจัดครอบคลุมครบทั้ง 4 ภาคทั่วประเทศ ภายใต้บรรยากาศของงาน...

..อ่านต่อ
23 ต.ค. 2563

พล.ต.กฤษณ์ จันทรนิยม ผอ.สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน แก่กำลังพลหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ พร้อมรับฟังแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564 โอกาสนี้ได้มอบเวชภัณฑ์ แร่ธาตุก้อนถังพลาสติก ขนาด 120 ลิตร มอบวัสดุ-อุปกรณ์ ยา เวชภัณฑ์ ในการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค ที่ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส ที่มา: นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 24 ต.ค. 2563 (กรอบบ่าย) News Code: pol agri g:matichon g:agency g:paper g:mati p:mtcd ...

..อ่านต่อ
23 ต.ค. 2563
ชี้มาตรการรัฐช่วยลดคนจน
หมวดหมู่: การยกระดับคุณภาพชีวิต

สศช.จับตา5.4ล้านคนเสี่ยง รายงานข่าวจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า ปี 62 สถานการณ์ความยากจนในประเทศไทยโดยรวมดีขึ้น โดยมีคนจน 4.3 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนคนจน 6.24% ของประชากรทั้งประเทศ ลดลงจาก 6.7 ล้านคน ในปี 61 ทำให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการแก้ไขปัญหาความยากจนที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ก่อนสิ้นสุดแผน ซึ่งตามแผนกำหนดเป้าหมายสัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลงเหลือ 6.5% เป็นผลจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ และการขยายมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของ...

..อ่านต่อ
23 ต.ค. 2563
ภาพข่าว: เริ่มคึกคัก
หมวดหมู่: เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้

จังหวัดปัตตานีเริ่มขยับขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านปศุสัตว์ บริเวณตลาดกลาง ปศุสัตว์ชายแดนใต้ ซื้อขายโค ทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือน และกิจกรรมประกวดสัตว์ปีกชายแดนใต้ ประกวดไก่พื้นเมืองประเภทสวยงาม และจัดแข่งไก่แจ้ขัน เชิญชวน ผู้ประกอบการผู้สนใจ มาช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนใต้ ที่มา: นสพ.ข่าวสด ฉบับวันที่ 24 ต.ค. 2563 (กรอบบ่าย) News Code: agri g:khaosod g:agency g:paper g:mati p:ksd v:paperl...

..อ่านต่อ
22 ต.ค. 2563

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 22 ต.ค.63 ที่ลานศิลปวัฒนธรรม หน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ประชาชนชาวปัตตานีนับหมื่นคน ร่วมกิจกรรม “รวมพลคนปัตตานี ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” โดยนายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี ได้กล่าวนำพลังพลังมวลชน ประกาศเจตนารมณ์ในการปกป้อง “สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” เพื่อแสดงออกถึงความและเทิดทูนไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเ...

..อ่านต่อ
22 ต.ค. 2563

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 22 ต.ค. 63 พล.ท. เกรียงไกร ศรีรักษ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 ประชุมแถลงแผนเสริมสร้างสันติสุข จชต. ประจำปี 2564 ในวันที่ 22 ต.ค.63, 1330 ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร พล.ร.15 อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เน้นย้ำสานต่อนโยบายหลัก 5 ประการ เน้นคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์คนดี พล.ท. เกรียงไกร ศรีรักษ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 กล่าวถึงวัตถุประสงค์ ในการจัดประชุมแถลงแผนเสริมสร้างสันติสุข จชต. ปี 64 ว่าเพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้กับหน่วยในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมไปถึงกา...

..อ่านต่อ
22 ต.ค. 2563

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา บ้านเจาะวา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พลตรี กฤษณ์ จันทรนิยม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพลในโอกาศทีเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ พร้อมมอบนโยบายและบำรุงขวัญกำลังพล ที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา หมู่ 6 บ้านเจาะวา ตำบลสุไหงปาด...

..อ่านต่อ
22 ต.ค. 2563

วันนี้ (22 ต.ค 63) เวลา 10.00 น. ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอยะหา จ.ยะลา ได้มีการนัดรวมพลัง สวมเสื้อเหลืองของ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มพลัง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ชรบ. กลุ่มสตรี และประชาชนทุกหมู่เหล่า รวม 49 หมู่บ้าน จำนวน 500 คน เพื่อเป็นตัวแทนพสกนิกรชาวอำเภอยะหา จังหวัดยะลา ร่วมกันเทิดทูน และปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหาก...

..อ่านต่อ
หน้า 2 จาก 1,243 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 12,427 รายการ