วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2563

Trending

21 ต.ค. 2563

‘ชาวนราธิวาส’นับหมื่น แสดงพลังปกป้องสถาบัน ลั่นใครละเมิดมิได้ เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 21 ตุลาคม 2563 บนถนนสายเอเชีย 18 บริเวณหน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอสุไหงโกลก และประชาชนจากอำเภอ 13 อำเภอ ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าประชาชนกว่า 20,000 คน ร่วมใจกันใส่เสื้อเหลือง พร้อมชูพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่และสมเด็จพระราชินี ร่วมกันแสดงพลังรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยมี นายไพโร...

..อ่านต่อ
21 ต.ค. 2563

วันที่ 21 ต.ค.63 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะมอบหมายนายนิติพงษ์ ทาหา ปลัดอาวุโสอำเภอรือเสาะ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตามโครงการงบอุดหนุน โครงการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและกลุ่มเป้าหมาย 180 คนจากสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 8 หมู่บ้าน ขอ...

..อ่านต่อ
21 ต.ค. 2563

วันนี้( 21 ต.ค.63) พันเอก เกียรติศักดิ์ ณีวงษ์ โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่าในการช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นทีอำเภอต่างๆ ของจังหวัดยะลานั้น หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ได้จัดกำลังพลของหน่วย ร่วมกับ ผู้นำชุมชน และส่วนราชการ พบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ ผู้สูงอายุ, ผู้พิการฯ และผู้ยากไร้ ในพื้นที่ เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ รวมทั้งได้ให้คำแนะนำด้านสุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้หน่วยได้นำ “ถุงยังชีพ” ตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ใส่ใจ ห่วงใย ประชาชนกลุ่มเปราะบาง” จำนวน 6 ถุง...

..อ่านต่อ
21 ต.ค. 2563

วันนี้(21ตค.63) ที่บริเวณหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 25 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ตลอดจนประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ทางอำเภอต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดยะลา ก็ได้จัดให้มีพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีด้วยเช่นกัน ...

..อ่านต่อ
21 ต.ค. 2563
สสจ.ยะลาเข้มโควิด-19-สั่งจับตาลอบเข้าไทย
หมวดหมู่: การยกระดับคุณภาพชีวิต

ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ ไทยจังหวัดยะลา นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา เปิดเผยถึงสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศมาเลเซียที่อาจส่งผลกระทบต่อจังหวัดยะลาว่า ประเทศมาเลเซียส่วนหนึ่งที่มีตัวเลขสูงขึ้นเป็นเพราะการค้นหาเชิงรุกเหมือนกับที่ทางจังหวัดยะลาได้ดำเนินการก่อนหน้านี้ ซึ่งตนมองว่าจังหวัดยะลายังไม่น่าเป็นห่วงมากนักเพราะส่วนใหญ่โรคยังระบาดอยู่ที่รัฐเคดาห์ และซาบาร์ ซึ่งใกล้กับจังหวัดสงขลา แต่ก็ไม่อาจประมาทได้เนื่องจากยังมีเส้นทางทางธรรมชาติที่อาจมีการลักลอบเข้ามา โดยส่วน...

..อ่านต่อ
21 ต.ค. 2563

เสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 นำคณะบุคลากร สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ต.ทุ่งคล้า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ที่มา: นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 22 ต.ค. 2563 (กรอบบ่าย) News Code: edu csr g:dailynews g:agency g:paper p:dnd v:paperl...

..อ่านต่อ
21 ต.ค. 2563

เพราะเชื่อว่าการศึกษาและการเรียนรู้ ไม่เพียงสามารถยกระดับคนยากจน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ แต่ยังทำให้ผู้คนในสังคมรู้จักคิดอย่างมีเหตุผล อันจะเปลี่ยนสถานการณ์ความขัดแย้งและความรุนแรง ให้เป็นสงบสุขได้ ที่ผ่านมาจึงมีความพยายามยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้างพื้นที่เรียนรู้ที่มีคุณภาพให้ทั่วถึง ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 เป็นต้นมา หนึ่งในนั้นคือ การก่อตั้งอุทยานการเรียนรู้ หรือ แหล่งเรียนรู้ในรูปแบบห้องสมุดมีชีวิต โดย สถาบันอุทยานการ...

..อ่านต่อ
21 ต.ค. 2563

ปัตตานี - นายราชิต สุดพุ่ม ผวจ.ปัตตานี เปิดโครงการมหกรรมการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ภายใต้โครงการ "สุขภาพดี ใต้ร่มพระบารมี" จังหวัดปัตตานี ปี 2564 ที่ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ซึ่งจัดขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย และประธานกรรมการอำนวยการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ที่ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของประชาชน และเด็กที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร ที่มา: นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 21 ต....

..อ่านต่อ
21 ต.ค. 2563
คอลัมน์ ถูกทุกข้อ
หมวดหมู่: วัฒนธรรม และวิถีชีวิต

อัตถ์ อัตนัย rm_thaipost@hotmail.co.th เด็กไทยยุคใหม่ไม่ต้องเรียนพุทธศาสนา เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ กรณีนักศึกษาสัสแพศย์เรนโบว์ออกมาให้ความเห็นว่า "เด็กไทยยุคใหม่ไม่ต้องเรียนพุทธศาสนา" นั้น ผมก็อยากจะวิสัชนาเรื่องนี้ว่า ศาสนาคืออะไร : ศาสนาตามที่ผมเข้าใจนั้นหมายถึง "หลัก" หรือปรัชญาในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ศาสนาทุกศาสนาจะสอนให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสันติ ไม่ใช้อำนาจ ความแข็งแรงของร่างกายละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นเยี่ยงสัตว์ ดิรัจฉาน ถ้ามนุษย์ทุกคน...

..อ่านต่อ
20 ต.ค. 2563

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ที่หมู่ที่ 5 บ้านโคกยาง ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอตากใบ ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส และเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ แพะ แกะ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย เฮโมรายิกเซฟติซีเมีย และการทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง (Kick Off)รอบที่ 1/2564 โดยมี นายสัตวแพทย์ ชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นายศิริสินธุ์ ...

..อ่านต่อ
หน้า 4 จาก 1,243 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 12,427 รายการ