วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2563

'ทหาร-ป่าไม้-ชุมชน'พัฒนาพื้นที่

 21 ต.ค. 2562 05:48 น.    หมวดหมู่ เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้

ยะลา - พันเอกชลัช ศรีวิเชียร รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา เผยว่าร่วมหารือกับชุมชนเพื่อหาแนวทางร่วมกันพัฒนาหินล้านงามตาชี เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามา รวมทั้งนักเรียนมาเข้าค่ายอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของทหารดูงานด้านความมั่นคง
ด้านนายบุญเสริม พรมเสนะ ผอ.ส่วนจัดการที่ดินและป่าไม้ กล่าวว่าป่าชุมชนก็คือพื้นที่ป่าที่คนในชุมชนมีส่วนร่วมต่อการจัดการ การดำเนินงานป่าชุมชนขึ้นอยู่กับความจำเป็นหรือความต้องการของชุมชน
ส่วนชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ จะร่วมพัฒนาพื้นที่ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มี ภายใต้ของการจัดการทำเป็นป่าชุมชนจะต้องประชุมร่วมกับชุมชน ทั้งชุมชนเจาะกลาดีและชุมชนตาชี ส่วนฝั่งหาดทรายอยู่ในเขตรับผิดชอบของ 2 อบต.คือฝั่งหนึ่งติดกับเขตพื้นที่ ม.5 ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา และอีกฝั่งติดเขตม.6 ต.ธารคีรี อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

ที่มา: นสพ.ข่าวสด ฉบับวันที่ 22 ต.ค. 2562 (กรอบบ่าย)
News Code: g:khaosod g:agency g:paper g:mati p:ksd v:paperl

ความคิดเห็น