วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2563

มรภ.ยะลารณรงค์ประหยัดพลังงาน

 21 ต.ค. 2562 05:25 น.    หมวดหมู่ การยกระดับคุณภาพชีวิต

ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพฤติกรรมประหยัดพลังงาน สู่การพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน เดินเรียนได้ ไม่ง้อลิฟต์ โดยมี รองอธิการบดี บุคลากร และชมรมนักศึกษาทุน YRU เข้าร่วมกิจกรรม ครั้งนี้ ที่บริเวณลานด้านหน้าตึกสำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
นายอาลีฟ อาแว ประธานชมรมนักศึกษาทุน YRU กล่าวว่า ปัจจุบันมาตรการประหยัดพลังงาน เป็นนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทางชมรมนักศึกษาทุน YRU ตระหนักถึงความสำคัญ จึงจัดการรณรงค์การใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์ เพื่อให้นักศึกษาเห็นถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงาน และให้เกิดความเคยชิน ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ สร้างจิตสำนึกต่อตนเองในการใช้พลังงาน และเป็นการรณรงค์ให้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีด้วย
"ชมรมนักศึกษาทุน YRU เกิดจากการรวมกลุ่มของนักศึกษาทุนในมรภ.ยะลา จำนวน 10 ทุน มีนักศึกษา 204 คน ประกอบด้วย ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้, ทุนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้, ทุนการศึกษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง, ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี, โครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา, ทุนมูลนิธิท่านน้อยเปาโลหิตย์, ทุนพระราชทาน มศท. ร.10, ทุนโครงการว่าที่ครูไทย และทุนการศึกษาทั่วไป"

ที่มา: นสพ.ข่าวสด ฉบับวันที่ 22 ต.ค. 2562 (กรอบบ่าย)
News Code: g:khaosod g:agency g:paper g:mati p:ksd v:paperl

ความคิดเห็น