วันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2564

ผู้ว่าฯนราธิวาสห่วงใยเปิดเรียนเป็นวันแรก มอบหน้ากากผ้าและแอลกอฮอล์แก่สถานศึกษาขนาดเล็กในพื้นที่

 1 ก.ค. 2563 14:09 น.    หมวดหมู่ การยกระดับคุณภาพชีวิต

ผู้ว่าฯนราธิวาสห่วงใยเปิดเรียนเป็นวันแรก พบปะเยี่ยมเยียนมอบหน้ากากผ้าและแอลกอฮอล์แก่สถานศึกษาขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
วันนี้ ( 1 ก.ค. 63) เวลา 08.00 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่พบปะและเยี่ยมเยียนเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านกำแพง 1 ในสถานศึกษาขนาดเล็กในพื้นที่ตำบลกะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส พร้อมกับมอบหน้ากากผ้าและเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือให้แก่เด็กนักเรียน ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส นายมนูญ บุญชูวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจเยี่ยมฯ
นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นวันแรกของการเปิดเทอม จังหวัดนราธิวาสได้มีการวางแผนเปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยได้ประชุมกับหน่วยทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องและการประชุมในระดับจังหวัดมาอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดระบบการประเมินโรงเรียนให้มีการประเมินโรงเรียน ว่ามีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และหากมีการเปิดการเรียนการสอนโรงเรียนจะต้องผ่านการประเมิน และได้ใบรับรองจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
ทั้งนี้หลังจากเปิดภาคเรียนไปแล้วจะมีการติดตามการเรียนการสอนของแต่ละโรงเรียน ว่ามีการจัดระเบียบการเรียนการสอน ให้เป็นไปในมาตรฐานที่กำหนดต่อไป
หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านยาบี และโรงเรียนอัซซูลามี โรงเรียนสอนสามัญและสอนศาสนาในพื้นที่ตำบลกะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส เพื่อพบปะพูดคุยและมอบหน้ากากผ้าและเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือให้แก่เด็กนักเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เยี่ยมชมการเรียนการสอนภายในโรงเรียน โดยภาพรวมของแต่ละโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข มีการตั้งจุดคัดกรอง บริเวณหน้าห้องเรียน การเว้นระยะห่างระหว่างกันในชั้นเรียน (Social Distancing) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น
ในวันเดียวกันนี้นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ก็ได้ลงพื้นที่พบปะและเยี่ยมเยียนนักเรียนโรงเรียนบ้านปูตะและโรงเรียนบ้านศาลาลูกไก่ ในพื้นที่ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส พร้อมกับมอบหน้ากากผ้าและเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือให้แก่นักเรียน หลังการเปิดเรียนเป็นวันแรก

ที่มา: www.siamrath.co.th
News Code: loc g:siamrath g:agency p:wsr v:netnews

ความคิดเห็น