วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2563

'สนามบินเบตง'เปิดบริการปลายปี

 3 มิ.ย. 2563 04:49 น.    หมวดหมู่ เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้

ทย.ประมูลพื้นที่เชิงพาณิชย์รับ เฟ้นทั้งแบรนด์ดัง-แบรนด์ท้องถิ่น
นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) แจ้งว่า ทย. เตรียมเปิดประมูลให้เช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์ ทั้งภายในและภายนอกอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานเบตง จ.ยะลา ซึ่งเป็นท่าอากาศยานแห่งใหม่ลำดับที่ 29 ของ ทย. เนื้อที่รวม 7,085.10 ตารางเมตร (ตร.ม.) โดยขณะนี้ได้ลงประกาศ ทย. เรื่อง กำหนดพื้นที่และประเภทกิจกรรมในการจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่าพื้นที่ฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของ ทย. เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ แล้ว โดยจะเปิดประมูล และคัดเลือกผู้ประกอบการในเดือน ส.ค. 63 ประกาศผลผู้ชนะประมูลเดือน ก.ย. 63
จากนั้นให้เข้ามาตกแต่งร้านค้า เพื่อเปิดให้บริการพร้อมกับการเปิดใช้ท่าอากาศยานเบตง ซึ่งคาดว่าจะเปิดได้ปลายปีนี้ ซึ่งทย.อยู่ระหว่างประสาน สายการบินต่าง ๆ ว่ามีความพร้อมหรือไม่ หลังจากเลื่อน เปิดบริการจากเดือน มิ.ย.นี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ธุรกิจการบินได้รับผลกระทบอย่างหนัก
นายทวี กล่าวต่อว่า สำหรับพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่จะจัดให้เช่านั้น มีทั้งการประมูล และการคัดเลือก แบ่งเป็น พื้นที่ภายในอาคารฯ 245.10 ตร.ม. และพื้นที่ภายนอกอาคารฯ 6,840 ตร.ม. ประกอบด้วย ร้านขายสินค้าอุปโภคบริโภค, ร้านอาหารว่าง, ร้านขายซิมและอุปกรณ์สื่อสาร, ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตรา, ร้านรถเช่า, ร้านอาหาร, ร้านสะดวกซื้อ, ลานจอดรถยนต์ และที่จอดรถเช่า เป็นต้น โดยราคาเช่าแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่ และบริเวณที่ตั้ง เฉลี่ย 200-500 บาทต่อ ตร.ม. ทั้งนี้การจัดสรรพื้นที่เชิงพาณิชย์จะผสมผสานกันระหว่างร้านแบรนด์ดัง กับแบรนด์ท้องถิ่น แบ่งเป็น ร้านค้าทั่วไป 70% และร้านค้าขายสินค้าชุมชน สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการท้องถิ่น 30%
นายทวี กล่าวอีกว่า การเปิดประมูลจะใช้วิธีประมูล
เป็นรายล็อก และมีเงื่อนไขว่าผู้ประกอบการแต่ละรายจะชนะการประมูลได้ไม่เกิน 2 ล็อก เพื่อไม่ให้เกิดการผูกขาดและเกิดความโปร่งใส ส่วนร้านค้าขายสินค้าชุมชน จะ ใช้วิธีคัดเลือก แต่หากใน 1 ประเภทกิจกรรมมีผู้ประกอบการหลายรายเกินจำนวนที่กำหนดไว้ ต้องใช้การจับสลาก เพื่อความยุติธรรมซึ่งพื้นที่ส่วนนี้เป็นการสนองนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้สนับสนุน และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนด้วย แต่ในส่วนของค่าเช่าพื้นที่จะใช้อัตราเดียวกับผู้ประกอบการร้านค้าทั่วไป
นายทวี กล่าวด้วยว่า อัตราค่าเช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์ของท่าอากาศยานเบตงไม่ได้สูงมาก และในเงื่อนไขรายละเอียดการประมูล (ทีโออาร์) กำหนดชัดเจนว่า ราคาสินค้าต้องเป็นราคาเดียวกับราคาที่ขายในเมือง ห้ามขายแพงกว่า เช่น ร้านสะดวกซื้อ ในเมืองขายน้ำ 7 บาท ในสนามบินก็ต้องขาย 7 บาท หากในเมืองมีจัดโปรโมชั่นใด ๆ ในสนามบินก็ต้องมีโปรโมชั่นนั้น ๆ ด้วย เพื่ออำนวยความสะดวก สร้างความพึงพอใจ ไม่ให้ผู้มาใช้บริการต้องได้รับผลกระทบ.

ที่มา: นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 4 มิ.ย. 2563 (กรอบบ่าย)
News Code: g:dailynews g:agency g:paper p:dnd v:paperl

ความคิดเห็น