วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2564

ชี้แจง

 16 มิ.ย. 2564 05:32 น.    หมวดหมู่ การยกระดับคุณภาพชีวิต

นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง เข้านมัสการพระสุนทรวิสุทธานุวัตร เจ้าคณะอำเภอเบตง เพื่อชี้แจงกรณีจังหวัดยะลา ขยายระยะเวลามาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยให้พระภิกษุ-สามเณร งดการออกรับบิณฑบาต ที่วัดพุทธาธิวาส อ.เบตง จ.ยะลา

ที่มา: นสพ.ข่าวสด ฉบับวันที่ 17 มิ.ย. 2564 (กรอบบ่าย)
News Code: g:khaosod g:agency g:paper g:mati p:ksd v:paperl

ความคิดเห็น