วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ตรวจเยี่ยมผลการปฏิบัติงาน พร้อมให้กำลังใจแก่กำลังพล

 28 มิ.ย. 2563 15:38 น.    หมวดหมู่ การบำรุงขวัญกำลังพล

วันนี้ ( 28 มิ.ย. 63) ที่บ้านธารโต ม.1 ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา พ.อ.โกเมธ รัตนผ่องใส ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และให้คำแนะนำการปฏิบัติของชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ (ชุดปฏิบัติการเชิงรุก) ภารกิจตามแผนยุทธการพิทักษ์ยะลา (6323) ปฏิบัติการเชิงรุกต่อเป้าหมายตามภาพข่าวที่ปรากฏในพื้นที่ ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ทั้งนี้ได้เน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบาย/สั่งการของผู้บังคับบัญชา พร้อมทั้งเน้นย้ำการปฏิบัติให้เพิ่มความเข้ม เพิ่มความระมัดระวัง หมั่นตรวจสอบสิ่งแปลกปลอม วัตถุต้องสงสัย และอาวุธประจำกายให้พร้อมใช้งาน เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สิน พร้อมมอบเครื่องบริโภค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจต่อไป
จากนั้น ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพลชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ในพื้นที่ บ้านตะโล๊ะเว และ บ้านอุเบ็ง ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ภารกิจในการออกลาดตระเวนจรยุทธ์พิสูจน์ทราบพื้นที่ป่าภูเขาท้ายหมู่บ้าน เฝ้าระวังจุดเสี่ยง/จุดล่อแหลม ที่อาจลักลอบเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์ พร้อมทั้งเน้นย้ำการปฏิบัติตามนโยบาย/สั่งการของผู้บังคับบัญชา และห้ามสร้างเงื่อนไขต่างๆ ในพื้นที่ พร้อมทั้งได้มอบเครื่องบริโภค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวด้วย

ที่มา: www.siamrath.co.th
News Code: loc g:siamrath g:agency p:wsr v:netnews

ความคิดเห็น