วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลพื้นที่ภาคใต้นราธิวาส

 25 มิ.ย. 2563 19:10 น.    หมวดหมู่ การบำรุงขวัญกำลังพล

วันนี้ 25 มิ.ย.63 นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ได้ร่วมคณะ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมหน่วยกองทัพเรือในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โอกาสนี้นายกสมาคมภริยาทหารเรือได้ เยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยสอบถามความเป็นอยู่ด้วยความห่วงใย
โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ได้มอบนโยบายรวมถึงติดตามการดำเนินการในการรักษาพยาบาล กำลังพลและครอบครัว ที่เจ็บป่วย และได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยตนเองอยู่เสมอ โดยภายหลังจากเสร็จภารกิจในการร่วมรับฟังและติดตามงานที่กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้แล้วนายกสมาคมภริยาทหารเรือและคณะ ได้เดินทางไปยังสโมสรร่มเกล้า ภายในค่ายจุฬาภรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อชมการแสดงของเยาวชนในพื้นที่ตำบลไม้แก่น อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของทหารพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือที่จัดกิจกรรมเพื่อให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด โดยมีน้องๆ ผู้เจ็บป่วยที่อยู่ภายใต้การดูแลของสมาคมภริยาทหารเรือ ให้การต้อนรับ จากนั้นนายกสมาคมภริยาทหารเรือ ได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาและกุ้งจำนวน 10,000 ตัวบริเวณหาดสโมสรเกยหาด
-->
ทั้งนี้ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านค่ายจุฬาภรณ์ กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อให้ความช่วยเหลือในการสร้างอาชีพของเหล่าแม่บ้านนาวิกโยธินเพื่อหารายได้เสริมรวมถึงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง

ที่มา: www.naewna.com
News Code: loc g:naewna g:agency p:wnn v:netnews

ความคิดเห็น