วันเสาร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2564

'นิพนธ์' ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาชายแดนใต้ 4 อำเภอสงขลา

 31 ก.ค. 2564 16:00 น.    หมวดหมู่ การยกระดับคุณภาพชีวิต

"นิพนธ์" ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาชายแดนใต้ 4 อำเภอสงขลา ชูสร้างคุณภาพชีวิตสู่การพัฒนาเมือง และลดความรุนแรงในพื้นที่
เมื่อวันที่ 31 ก.ค. นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายศิริโชค โสภา อดีต ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ลงพื้นที่การก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาประจำอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา โดยมีนายอำเภอสะบ้าย้อย หัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ สนามกีฬาประจำอำเภอสะบ้าย้อย ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เมื่อครั้งนายนิพนธ์ บุญญามณี ดำรงตำแหน่งนายก อบจ.สงขลา เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเมืองชายแดนภาคใต้ใน 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา นำไปสู่การลดความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้
จากนั้น นายนิพนธ์ และคณะ เดินทางไปตรวจติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินสาขาสะบ้าย้อย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ในการทำธุรกรรมกับกรมที่ดิน
นายนิพนธ์ กล่าวว่า สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีจะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเมือง และลดความรุนแรงของสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ซึ่งเมื่อครั้งตนได้ดำรงตำแหน่ง นายก อบจ.สงขลา ได้เล็งเห็นถึงปัญหาของการเหลื่อมล้ำการพัฒนาที่ประชาชนแต่ละพื้นที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการจากภาครัฐ และเรื่องการพัฒนาที่ภาครัฐและท้องถิ่นควรส่งเสริมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศได้ในอนาคต อีกประการหนึ่งของการลงพื้นที่ในวันนี้คือการมาติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างสำนักงานที่ดินสาขาสะบ้าย้อย เพื่อลดภาระการเดินทางของพี่น้องประชาชนที่จากเดิมต้องไปทำธุรกรรมที่ดินยังอำเภอเทพา ทั้งนี้ ตนในฐานะกำกับดูแลกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ก็ได้อนุมัติงบประมาณก่อสร้างสำนักงานที่ดิน เพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางติดต่อทำธุรกรรมเรื่องที่ดินให้แก่ประชาชน
จากนั้น นายนิพนธ์ และคณะ ได้เดินทางไปติดตามการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอจะนะ ซึ่งขณะนี้ประชาชนที่เป็นเกษตรกรประสบปัญหาสินค้าทางการเกษตรล้นตลาดเนื่องจากสถานการณ์โควิด โดยได้สั่งการให้มีการใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทย ประสานการปฏิบัติร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้เกษตรกรอีกด้วย.

ที่มา: www.dailynews.co.th
News Code: pol g:dailynews g:agency p:wdn v:netnews

ความคิดเห็น