วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

โปรดเกล้าฯโผ260นายทหาร บิ๊กบี้จ่อแม่ทัพ1 'เสธ.อ๊อฟ'ผงาดคุมกำลังหลัก 2น้องรัก'บิ๊กตู่'ขยับขึ้นนายพล

 15 มี.ค. 2561 09:00 น.    หมวดหมู่ การบำรุงขวัญกำลังพล

ราชกิจจานุเบกษาประกาศรายชื่อนายทหาร 260 ตำแหน่ง ที่ได้รับ การโปรดเกล้าฯ "บิ๊กบี้" ขึ้นรองแม่ทัพภาค จ่อคิวขึ้น มทภ.1 ปลายปี ในขณะที่ "เสธ.อ๊อฟ" คุม ผบ.พล.1 รอ. หน่วยสำคัญในปัจจุบัน ด้าน ผบ.ทบ. ดัน "เสธ.ยอง" ขึ้นรองผบ.หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ "เสธ.มิตต์เสธ.ตั้ม" น้องรักบิ๊กตู่ขยับขึ้นเป็นนายพล
วันที่ 14 มีนาคม ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ รวม 260 ตำแหน่ง โดยมีตำแหน่งที่น่าสนใจ ดังนี้ กระทรวงกลาโหม อาทิ พล.อ.รุจ กสิวุฒิ ซึ่งเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 18 (ตท.18) ขยับเป็นที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ท.นิรันดร สมุทรสาคร (ตท.18) เป็นหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวง กลาโหม พล.ท.ฤทธี อินทราวุธ (ตท.18) เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.ต.เชี่ยวชาญ รุดดิษฐ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพล.อ.ท.)
พ.อ.นิมิตต์ สุวรรณรัฐ (ตท.30) ผู้บังคับการ กรมทหารพัฒนาที่ 1 เป็นนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ทั้งนี้ พ.อ.นิมิตต์ ถือเป็นนายทหารคนสนิท พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ด้านกองบัญชาการกองทัพไทย อาทิ พล.ท.ดุษฎี อินทรพล (ตท.18) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พล.อ.) พล.ท.จีรยุทธ ทุนเจริญ (ตท.17) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย พล.ท.ธรรมนูญ เชี่ยวการปราบ (ตท.17) เป็น จเรทหาร พล.ท.นเรนทร์ สิริภูบาล (ตท.21) เป็นรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พล.อ.ชนินทร์ โตเลี้ยง (ตท.19) เป็นเสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พล.ต.หัสฎี วงศ์อิศเรศ (ตท.19) เป็นเจ้ากรมแผนที่ทหาร พล.ต.พร ภิเศก (ตท.19) เป็นผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
ส่วนกองทัพบก เช่น "เสธ.อ๊อฟ" พล.ต.ทรงวิทย์ หนุนภักดี (ตท.24) ซึ่งเป็นบุตรชาย ของพล.อ.อิสระพงศ์ หนุนภักดี ขยับจาก ตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 เป็นผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ซึ่งในปัจจุบันถือเป็นหน่วยที่มีภารกิจสำคัญเกี่ยวกับ สถาบัน พร้อมทั้งขยับ "บิ๊กบี้" พล.ต.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ (ตท.22) ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ไปเป็นรองแม่ทัพภาคที่ 1 เพื่อจ่อขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่ 1 ในช่วงปลายปี
ขณะที่ พ.อ.วรยุทธ แก้ววิบูลย์พันธุ์ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 ซึ่งเป็น น้องรักของพล.อ.ประยุทธ์ ขึ้นครองยศอัตรา พล.ต. ในตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 นอกจากนี้ยังมีการขยับ พล.ต.วุฒิชัย นาควานิช (ตท.23) รองแม่ทัพภาคที่ 1 ซึ่งเป็นน้องชายของ พล.อ.ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี ขึ้นอัตราพล.ท.ในตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
สำหรับหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก ได้ผลักดัน "เสธ.ยอง" พล.ต.ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง (ตท.24) ผู้บัญชาการกองพลรบ พิเศษที่ 1 ขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เพื่อจ่อขึ้นเป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษในช่วงปลายปี โดยพล.ต.ภูมิพัฒน์มีอายุราชการถึงปี 2566 พร้อมขยับ พ.อ.ชาตรี กิตติขจร เพื่อนตท.21 ของพล.ท.สุนัย ปะภูชเนย์ ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ขึ้นเป็นผบ.พล.รพศ.1
ด้านกองทัพภาคที่ 2 พล.ต.ผดุงเกียรติ โปร่งจิตต์ (ตท.18) ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 (ผบ.พล.ม.3) ขึ้นเป็น รองแม่ทัพภาคที่ 2 พ.อ.จุมพล จุมพลภักดี (ตท.20) เป็นผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 พ.อ.ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ (ตท.20) เป็นผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 26 ในส่วนของกองทัพภาคที่ 4 พล.ต.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ (ตท.20) รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นแม่ทัพน้อยที่ 4 พล.ต.สิทธิพร มุสิกะสิน (ตท.22) ผู้บัญชาการ กองพลทหารราบที่ 5 เป็นรองแม่ทัพภาคที่ 4 พ.อ.กฤษดา พงษ์สามารถ เป็นผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5
นอกจากนี้ยังได้มีการปรับให้ พล.ต.วรเกียรติ รัตนานนท์ รองเจ้ากรมข่าวทหารบก เป็นเจ้ากรมข่าวทหารบก พล.ต. ศักดา ศิริรัตน์ รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก เป็นเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก พ.อ.ปรีชา เบ็ญจขันธุ์ เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า พ.อ.วีรยุทธ อินทร์วร เป็นผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก พ.อ.บุญรอด ศรีสมบัติ เป็นผบ.โรงเรียนเสนาธิการ ทหารบก และพ.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ ฝ่ายเสนาธิการผบ.ทบ. ขึ้นเป็นผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารบก
ในส่วนของกองทัพเรือนั้น พล.ร.ท.รัตนะ วงษาโรจน์ (ตท.18) ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ขยับขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตราพล.ร.อ.) พล.ร.ท.สุรพล คุปตะพันธ์ (ตท.18) ผู้บัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 3 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตราพล.ร.อ.) พล.ร.ท.มิ่ง อิ่มวิทยา (ตท.16) เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพเรือ (อัตรา พล.ร.อ.) พล.ร.ท.พร้อมสรรพ์ วุฑฒกนก รอง ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นเจ้ากรม อู่ทหารเรือ พล.ร.ท.สมนึก เปรมปราโมทย์ (ตท.19) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 พล.ร.ต.ศังกร พงษ์ศิริ (ตท.18) รองผู้บัญชาการหน่วย บัญชาการนาวิกโยธิน เป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พล.ร.ต.นภดล สำราญ (ตท.19) เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ เป็นรองเสนาธิการทหารเรือ พล.ร.ต.นันทพล มาลารัตน์ (ตท.21) รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็น ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3
กองทัพอากาศ พล.อ.ท.ชัยยะ อุปริรัตน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พล.อ.อ.) พล.อ.ท.ม.ล.เทพสฤษดิ์ เทวกุล เจ้ากรมช่างอากาศ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพอากาศ (อัตราพล.อ.อ.) พล.อ.ต.ภูมิใจ ชัยพันธุ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน พล.อ.ต.อภิรุม จันทรกุล รองเจ้ากรมช่างอากาศ เป็น เจ้ากรมช่างอากาศ
บรรยายใต้ภาพ
พล.ต.ทรงวิทย์ หนุนภักดี
พล.ต.ณรงค์พล จิตแก้วแท้--จบ--
ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ความคิดเห็น