วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ.2563

ด่านพรมแดนสุไหงโกลก รับ - ส่งมอบยานพาหนะแก่พี่น้องชาวไทยหลังจากติดค้างในมาเลเซีย เฉพาะรัฐกลันตันนานนับเดือน

 13 ส.ค. 2563 17:41 น.    หมวดหมู่ การช่วยเหลือประชาชน

วันนี้ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. ที่ด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมประชุมติดตามการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศมาเลเซีย พร้อมหารือแนวทางการช่วยเหลือนำยานพาหนะของคนไทยที่ฝากไว้ในมาเลเซียกลับเข้าประเทศ โดยมี นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงโก-ลก ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก, ตรวจคนเข้าเมืองสุไหงโก-ลก, หน่วยงานที่เกี่ยงข้องร่วมประชุม
พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า หลังจากพี่น้องประชาชนได้ประสานขอความช่วยเหลือให้นำยานพาหนะที่ติดค้างในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย กลับเข้ามายังประเทศไทย เนื่องจากในช่วงที่การแพร่ระบาดของโควิด 19 ได้มีการนำไปฝากไว้ที่บ้านญาติ บางคนฝากเต้นท์ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงทำให้หลายคนได้รับความเดือดร้อน กระทบต่อการประกอบอาชีพ โดย ศอ.บต.และดำรงธรรมอำเภอสุไหงโกลก นายอำเภอ นายด่าน และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการประสานกับทางการมาเลเซีย เจรจาร่วมกันเพื่อช่วยเหลือนำยานพาหนะกลับเข้ามาในราชอาณาจักร จนวันนี้เราสามารถรับรถกลับมาได้แล้วจำนวนทั้งสิ้น 50 คัน โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการ ของ สบค.อย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยการช่วยเหลือนำยานพาหนะกลับมาในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความด้วยเรียบร้อย เพราะทั้ง 2 ประเทศมีความสัมพันธ์ที่ดีมาโดยตลอด ทำให้การประสานงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้าน นายมูฮัมหมัดซาบือรี ยูโซะ เจ้าของรถโดยสาร กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากๆ ที่จะได้รถกลับมา เพราะช่วงที่ไม่มีรถ ครอบครัวลำบากมาก ขาดรายได้ ไม่ได้ขับรถรับส่งผู้โดยสาร หลังจากวันนี้จะได้มีรถมาประกอบอาชีพแล้ว ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคน ที่ช่วยประสานรับรถกลับมาให้วันนี้
ทั้งนี้ อำเภอสุไหงโกลก ได้เปิดให้ประชาชนมาลงทะเบียนขอนำรถกลับเข้ามายังราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม ที่ผ่านมา จนถึงวันนี้ (13 ส.ค.2563) มีประชาชนมาลงทะบียนแล้วจำนวน 112 ราย โดยหลังจากนำยานพาหนะกลับเข้ามาแล้ว เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะเข้ามาตรวจสอบ ดูแล โดยยานพาหนะทุกคัน ต้องมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และจอดรถตากแดดไว้เป็นระยะเวลา 3 วัน ก่อนจะส่งมอบรถยนต์ให้แก่เจ้าของ โดยจะส่งมอบให้ 15 คัน ต่อวัน ส่วนเจ้าหน้าที่ที่นำรถเข้ามา จะต้องกักตัว เป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรการสำหรับผู้ที่ไปสัมผัสยังประเทศที่เป็นกลุ่มเสี่ยง

ที่มา: www.siamrath.co.th
News Code: loc g:siamrath g:agency p:wsr v:netnews

ความคิดเห็น