วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

โปรดเกล้าฯ โผทหาร 260 นาย 'บิ๊กอาร์ท' เหนียวนั่ง มทภ.4 ยันเกษียณ

 15 มี.ค. 2561 00:00 น.    หมวดหมู่ การบำรุงขวัญกำลังพล

โปรดเกล้าฯ โผทหาร กลางปี 260 ตำแหน่ง "บิ๊กอาร์ท" ยังนั่งเก้าอี้ มทภ.4 ขยับ "บิ๊กบี้" ผบ.พล.1 รอ.ขึ้นรองแม่ทัพภาค 1 ตั้ง "เสธ.อ๊อฟ" เป็น ผบ.พล.1 รอ.คุมหน่วยสำคัญใน กทม. "บิ๊กเจี๊ยบ" ดันน้องเลิฟ "เสธ.ยอง" ขึ้นรอง ผบ.นสศ. "เสธ.มิตต์-เสธ.ตั้ม" เด็กในคาถา "บิ๊กตู่" ได้เป็นนายพล
เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ 260 ตำแหน่ง โดยมีตำแหน่งที่น่าสนใจ ดังนี้ กระทรวงกลาโหม อาทิ พล.อ.รุจ กสิวุฒิ (ตท.18) ขยับเป็นที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ท.นิรันดร สมุทรสาคร (ตท.18) เป็นหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ท.ฤทธี อินทราวุธ (ตท.18) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.ต.เชี่ยวชาญ รุดดิษฐ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พล.อ.ท.) พ.อ.นิมิตต์ สุวรรณรัฐ (ตท.30) ผู้บังคับการกรมทหารพัฒนาที่ 1 เป็นนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ทั้งนี้ พ.อ.นิมิตต์ ถือเป็นนายทหารคนสนิท พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.
กองบัญชาการกองทัพไทย อาทิ พล.ท.ดุษฎี อินทรพล (ตท.18) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พล.อ.) พล.ท.จีรยุทธ ทุนเจริญ (ตท.17) เป็นผู้ทรงคุณพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย พล.ท.ธรรมนูญ เชี่ยวการปราบ (ตท.17) เป็นจเรทหาร พล.ท.นเรนทร์ สิริภูบาล (ตท.21) เป็นรองผบ.นทพ.พล.อ.ชนินทร์ โตเลี้ยง (ตท.19) เป็นเสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พล.ต.หัสฎี วงศ์อิศเรศ (ตท.19) เป็นเจ้ากรมแผนที่ทหาร พล.ต.พร ภิเศก (ตท.19) เป็นผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
ด้านกองทัพบก มีขยับหลายตำแหน่ง อาทิ "เสธ.อ๊อฟ" พล.ต.ทรงวิทย์ หนุนภักดี (ตท.24 ) บุตรชาย "บิ๊กตุ๋ย" พล.อ.อิสระพงศ์ หนุนภักดี อดีต ผบ.ทบ.ขยับจาก ผบ.พล.ร.11 เป็น ผบ.พล 1 รอ. ซึ่งเป็นหน่วยกำลังที่มีภารกิจสำคัญเกี่ยวกับสถาบัน พร้อมทั้งขยับ "บิ๊กบี้" พล.ต.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ (ตท.22) ผบ.พล.ร.1 เป็นรองแม่ทัพภาคที่ 1 โดยคาดว่า เพื่อรอจ่อขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่ 1 ปลายปีนี้ ขณะที่ พ.อ.วรยุทธ แก้ววิบูลย์พันธุ์ รอง ผบ.พล.ร.2 น้องรัก พล.อ.ประยุทธ์ ขึ้นเป็บ ผบ.พล.ร.11 นอกจากนี้ยังมีการมีการขยับ พล.ต.วุฒิชัย นาควานิช (ตท.23) รองแม่ทัพภาคที่ 1 ซึ่งเป็นน้องชายของ พล.อ.ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี ขึ้นอัตรา พล.ท.ในตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
ส่วนหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (นสศ.) พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ.ผลักดัน "เสธ.ยอง" พล.ต.ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง (ตท.24) ผบ.พล.รพศ.1 ขึ้นเป็นรอง ผบ.นสศ.รอจ่อ ผบ.นสศ.ในปลายปี โดย พล.ต.ภูมิพัฒน์ มีอายุราชการถึงปี 2566 พร้อมขยับ พ.อ.ชาตรี กิตติขจร เพื่อน ตท.21 ของ พล.ท.สุนัย ปะภูชเนย์ ผบ.นสศ. ขึ้นเป็น ผบ.พล.รพศ.1
กองทัพภาคที่ 2 พล.ต.ผดุงเกียรติ โปร่งจิตต์ (ตท.18) ผบ.พล.ม.3 เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 2 พ.อ.จุมพล จุมพลภักดี (ตท.20) เป็น ผบ.พล.ม.3 พ.อ.ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ (ตท.20) เป็น ผบ.มทบ.26
กองทัพภาคที่ 4 เป็นไปตามคำขอทำงานในพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่อง โดยปรากฏว่า "บิ๊กอาร์ท" พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 ยังอยู่ตำแหน่งเดิม ซึ่งขยับ พล.ต.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ (ตท.20) รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นแม่ทัพน้อยที่ 4 พล.ต.สิทธิพร มุสิกะสิน (ตท.22) ผบ.พล.ร.5 เป็นรองแม่ทัพภาคที่ 4 พ.อ.กฤษดา พงษ์สามารถ เป็น ผบ.พล.ร. 5 นอกจากนี้ ยังปรับให้ พล.ต.วรเกียรติ รัตนานนท์ รองเจ้ากรมข่าวทหารบก เป็นเจ้ากรมข่าวทหารบก พล.ต.ศักดา ศิริรัตน์ รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก เป็นเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก พ.อ.ปรีชา เบ็ญจขันธุ์ เป็น ผบ.ศูนย์การทหารม้า พ.อ.วีรยุทธ อินทร์วร เป็น ผบ.ศูนย์การบินทหารบก พ.อ.บุญรอด ศรีสมบัติ เป็น ผบ.รร.เสนาธิการทหารบก และ พ.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ ฝ่ายเสนาธิการ ผบ.ทบ. ขึ้นเป็นผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกรมยุทธการทหารบก
ในส่วนของกองทัพเรือ พล.ร.ท.รัตนะ วงษาโรจน์ ผบ.นย.เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ(อัตรา พล.ร.อ.) พล.ร.ท.สุรพล คุปตะพันธ์ (ตท.18) ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พล.ร.อ.) พล.ร.ท.มิ่ง อิ่มวิทยา (ตท.16) เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพเรือ (อัตราพล.ร.อ.) พล.ร.ท.พร้อมสรรพ์ วุฑฒกนก รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นเจ้ากรมอู่ทหารเรือ พล.ร.ท.สมนึก เปรมปราโมทย์ (ตท.19) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็นผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 พล.ร.ต.ศังกร พงษ์ศิริ (ตท.18) รอง ผบ.นย. เป็น ผบ.นย. พล.ร.ต.นภดล สำราญ (ตท.19) เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ เป็นรองเสนาธิการทหารเรือ พล.ร.ต.นันทพล มาลารัตน์ (ตท.21) รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็น ผบ.ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3
ขณะที่ กองทัพอากาศ พล.อ.ท.ชัยยะ อุปริรัตน์ ผบ.อย. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พล.อ.อ.) พล.อ.ท.มล.เทพสฤษดิ์ เทวกุล เจ้ากรมช่างอากาศ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พล.อ.อ.) พล.อ.ต.ภูมิใจ รอง ผบ.อย.เป็น ผบ.อย. พล.อ.ต.อภิรุม จันทรกุล รองเจ้ากรมช่างอากาศ เป็นเจ้ากรมช่างอากาศ
ดูรายชื่อทั้งหมดที่นี่
ที่มา: www.thairath.co.th

ความคิดเห็น