วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

สานต่อโครงการ พี่ให้น้องช่วยอาหารกลางวันเด็กที่ขาดแคลน

 14 มี.ค. 2561 09:00 น.    หมวดหมู่ การยกระดับคุณภาพชีวิต

48% ของเด็กไทยคือจำนวนที่กรมอนามัยระบุว่า ได้รับอาหารที่สมูบรณ์และสำคัญในการเจริญเติบโตแล้วอีก 52% ล่ะ ตัวเลขนี้ไม่ได้สะท้อนถึงเพียงแค่ความเหลื่อมล้ำ ที่มีอยู่จริงในประเทศไทย แต่ยังสะท้อนถึงอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาชาติ ที่จะเกิดได้อย่างไร ในเมื่อมากกว่าครึ่งของประชากรเด็ก ไม่สามารถเข้าถึงความจำเป็นขั้นพื้นฐานคืออาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและสำคัญต่อการเจริญเติบโต
ดังจะเห็นได้ภาพและเรื่องราวของเด็กในพื้นที่ห่างไกล จากโลกโซเชียล ในสภาพขาดแคลนอาหารการกิน อดอยาก ดูสลดหดหู่ สร้างพลังสงสารที่ผลักให้เกิดการแชร์ เพื่อส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ
เช่นเดียวกับภาพความรันทดของครอบครัวเด็กนักเรียนโรงเรียนรุจิรพัฒน์ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ที่กินมะขามสดต้มกับน้ำปลา กะปิ น้ำตาล กินกับข้าวสวย เป็นอาหารเย็นของครอบครัวที่มีสมาชิกหลายคน บนเฟซบุ๊คของ facebook: Tesco Lotus ชีวิตดีชุมชนดี ต่างก็มีผู้สนใจเข้ามาติดตามเป็นจำนวนมาก
ดร.พจนพร จิตเจริญทวีโชคผู้อำนวยการโรงเรียนรุจิรพัฒน์ บอกเล่าถึงสภาพความเป็นอยู่ของเด็กนักเรียน ที่ส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยง ซึ่งมีจำนวนกว่า 1,200 คนว่า "เด็กๆ เหล่านี้ จะได้ รับประทานอิ่มเพียงวันละหนึ่งมื้อคือมื้อกลางวัน ที่มาโรงเรียน กลับบ้านไป เรื่องคุณค่าอาหารไม่ต้องพูดถึง เคยไปดูครอบครัวหนึ่ง เขามี ลูกเยอะ มื้อเย็นของเขาคือ มะขามสดต้มกับกะปิ น้ำตาล น้ำปลา คลุกข้าว พี่คนโตจะเสียสละ ให้น้องๆ ได้กินเนื้อมะขาม ส่วนตัวเอง แค่น้ำคลุก กับข้าวประทังหิวก็พอแล้ว"
ดร.พจนพร ผู้อำนวยการโรงเรียน รุจิรพัฒน์ กล่าวต่อว่าสำหรับโรงเรียนระดับ ประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นักเรียนทุกคนจะรับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน วันละ 20 บาทต่อคน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) บริหารจัดการงบอาหารมื้อกลางวันนี้
"ค่าอาหารกลางวันที่รัฐบาลสนับสนุน 20 บาทต่อคน แทบจะไม่เพียงพอ เราต้องมีโครงการเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ เพื่อนำไข่มาปรุงเป็นอาหาร มีแปลงปลูกผัก มีนาข้าว เอาไว้ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบ พยายามพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุด นอกจากนี้ก็จะมีผู้ใหญ่ใจดีบริจาคอีกส่วนหนึ่ง นั่นก็ยังไม่พอเลย เพราะเด็กๆ ที่นี่มีเยอะ อาทิตย์หนึ่งเราใช้งบประมาณราว 87,500 บาท ต่อสัปดาห์ ถือว่าสูง แต่เราก็ต้องดูแลกันไป อาหารกลางวันที่โรงเรียนมีให้ จึงเป็นมื้อแห่งความหวังของเด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญไร้ซึ่งการเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน"
"เรามีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 กว่า 1,200 คน จำนวนนี้เป็นนักเรียนที่พักอยู่ ในโรงเรียน 36 คน เนื่องจากพ่อแม่ทิ้งไปหางานทำในกรุงเทพฯ เด็กพิการอีก 12 คน ที่ต้องดูแลทั้งที่พักและอาหาร 3 มื้อ ค่าอาหารกลางวันที่รัฐบาลสนับสนุน 20 บาทต่อคน ถามว่าพอไหมตอบได้เลยว่า แทบจะไม่เพียงพอ ขนาดมีโครงการเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ เพื่อนำไข่ มาเป็นอาหาร มีแปลงปลูกผัก มีนาข้าว พยายามพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดแล้ว รวมกับ ของบริจาคจากผู้ใหญ่ใจดี นั่นก็ยังไม่พอเลย เพราะเด็กๆ ที่นี่มีเยอะ อาทิตย์หนึ่งใช้งบประมาณ ราว 87,500 บาท ต่อสัปดาห์ ถือว่าสูง แต่เราก็ต้องดูแลกันไป เพราะที่นี่เป็นความหวังของพวกเขา"
นี่เป็นเพียงสถานการณ์หนึ่งเท่านั้น ยังมีสถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ อีกมาก ในข้อมูล ดังกล่าวยังพบด้วยว่า มี 10 จังหวัดที่มีสัดส่วนคนจนสูงสุดในปี 2559 โดยเรียงลำดับจากสัดส่วนคนจนสูงที่สุด คือ แม่ฮ่องสอน นราธิวาส ปัตตานี กาฬสินธุ์ นครพนม ชัยนาท ตาก บุรีรัมย์ อำนาจเจริญ และน่าน
ดังนั้น ด้วยการตระหนักถึง บทบาทของเรา ในการช่วยให้เด็กไทยสามารถเข้าถึงอาหารที่ดีมีประโยชน์ จึงได้เกิดโครงการ พี่ให้น้อง โครงการดี ช่วยบรรเทาทุพโภชนาการ เด็กขึ้น
นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ รองประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า "เพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งเงินบริจาคที่ได้รับทั้งหมดจะนำไปซื้ออาหารสดคุณภาพดีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง อาทิ เนื้อสัตว์ ไข่ไก่ ผักและผลไม้สด ปรุงเป็นมื้ออาหารกลางวันแก่เด็กไทยใน 77 โรงเรียน จาก 77 จังหวัด ทั่วประเทศโดยมีเทสโก้ โลตัสเป็นตัวกลาง ในการเชื่อมต่อระหว่างลูกค้า กับโรงเรียนและมูลนิธิที่ช่วยเหลือเด็กผู้ยากไร้ในแต่ละจังหวัด"
"ตอนสำรวจพื้นที่โดยพนักงาน ของเราจากทั่วประเทศ สิ่งที่เราพบคือ หลายโรงเรียนพอมีอาหารให้เด็กรับประทาน แต่ไม่มีอาหารที่ดี เทสโก้ โลตัส จึงมุ่งมั่นทำโครงการนี้เพื่อจะสัญญาว่านอกจากเราจะ คัดสรรอาหารที่ดีมีคุณภาพในราคาที่เอื้อมถึงได้ให้แก่ลูกค้าประชาชนแล้ว ยังจะมอบอาหารคุณภาพดีให้แก่น้องๆ ที่ขาดแคลนทั่วประเทศด้วย"
โครงการนี้เปิดรับบริจาคเงินจากลูกค้าประชาชนในระยะเวลา 20 วัน ได้เงินจำนวน 2.5 ล้านบาท รวมกับเทสโก้ โลตัส สมทบอีก 6 ล้านบาท เป็น 8.5 ล้านบาท ซึ่งจะแปลงเป็นวัตถุดิบชั้นดี มีคุณค่าโภชนาการครบถ้วน ส่งไปถึง 77 โรงเรียน 77 จังหวัดทั่วประเทศ ตลอดเดือนที่ผ่านมานี้เพื่อเป็นอาหารกลางวันให้เด็กๆ ทั้ง โรงเรียนรุจิรพัฒน์ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี และศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" จ.ตาก จะได้รับอาหารมีคุณค่าครบ 5 หมู่
เสียงดีใจของเด็กๆ อื้ออึง ตะลึงลานไปกับ รสชาติอาหารที่ได้รับประทาน เนื้อสัตว์มากกว่าเดิม ลิ้มรสแอปเปิ้ล ผลไม้ ในตำรา รวมถึง กับข้าวที่มีคุณค่า ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ ที่พนักงานเทสโก้ โลตัส ทั่วประเทศ ทยอยเดินทางส่งต่ออาหารดีๆ ขยายการเข้าถึงมื้อที่อุดมไปด้วยคุณค่าโภชนาการ ไปยังพื้นที่ที่ยังขาดแคลน
บรรยายใต้ภาพ
น.ส.สลิลลา สีหพันธุ์ รองประธานกรรมการ ฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส--จบ--
ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ความคิดเห็น