วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2563

ม.ร.ช่วยเหลือทายาท ชรบ.จากเหตุกราดยิง ให้ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนจนจบป.ตรี

 19 พ.ย. 2562 12:14 น.    หมวดหมู่ การเยียวยา

รามคำแหงช่วยเหลือทายาทผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ก่อการร้าย ตำบลลำพะยา จังหวัดยะลา ให้ทุนการศึกษาแก่ทายาทของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บ โดยยกเว้นค่าเล่าเรียนให้จนจบการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่าตามที่ปรากฏข่าวน่าสลดใจกรณีคนร้ายใช้อาวุธสครามยิงถล่มจุดตรวจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) บ้านทุ่งสะเดา ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 โดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวจำนวนนับสิบรายนั้น มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รับทราบข่าวด้วยความรู้สึกเศร้าใจและอาลัยต่อการสูญเสียในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งเช่นเดียวกับประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ
ในฐานะสถานศึกษาที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนทุกระดับ เห็นควรที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาความสูญเสีย และแบ่งเบาภาระของครอบครัวผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยการยกเว้นค่าเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีให้แก่ทายาทหรือบุตรบุญธรรมตามกฎหมายของผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว ที่ศึกษาอยู่ใน 7 คณะของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยคณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์
“เบื้องต้น มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ประสานงานกับกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการรวบรวมรายชื่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ประสงค์ขอรับการยกเว้นค่าเล่าเรียน และแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป”

ที่มา: www.naewna.com
News Code: edu g:naewna g:agency p:wnn v:netnews

ความคิดเห็น