วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2563

ภาพข่าว: ศอ.บต.สัญจร

 11 ก.พ. 2561 06:00 น.    หมวดหมู่ การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์

สัมพันธ์ มูซอดี ผอ.สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ศอ.บต. เป็นประธานเปิดกิจกรรมการผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุ ศอ.บต. สัมพันธ์สัญจร เพื่อสร้างเครือข่ายมวลชนสัมพันธ์ที่บ้านฉลองชัย ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา--จบ--
--เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 12 ก.พ. 2561 (กรอบบ่าย)--

ความคิดเห็น