วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2563

ตม.เบตงใช้เครื่องแฮนเฮลเทอร์โมมิเตอร์ คัดกรองนทท. หลังมาเลย์พบผู้ติดเชื้อ3ราย

 26 ม.ค. 2563 14:22 น.    หมวดหมู่ การยกระดับคุณภาพชีวิต

ด่านชายแดนเบตงใช้เครื่องแฮนเฮล เทอร์โมมิเตอร์คัดกรองผู้ป่วยเข้าไทย ภายหลังรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขมาเลเซีย เปิดเผยเมื่อวันเสาร์ (25 ม.ค.)ที่ผ่านมา ยืนยันพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่เป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นชาวจีนจำนวน 3 ราย หนึ่งในผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่านั้นเป็นชายอายุ 66 ปี ที่ได้รับการยืนยันผลตรวจเป็นบวกจากห้องแล็บสิงคโปร์
26 มกราคม 2563 ที่ด่านพรมแดน อ.เบตง จ.ยะลา ตรงข้ามกับด่านเปิงกาลันฮูลู รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย พ.ต.ท.ธนกฤตกองคำ สว.ด่าน ตม.เบตง พร้อมด้วย น.ส.ธัญณภัส ชาระ หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเบตง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ควบคุมพาหะนำโรค ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเบตง ร่วมกับ จนท.ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตงใช้เครื่องแฮนเฮล เทอร์โมมิเตอร์(Handheld Thermometer)ตรวจคัดกรองผู้ป่วยจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่อาจจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางจากพื้นที่ที่เป็นแหล่งเกิดโรคมาท่องเที่ยว ซึ่งโรคนี้สามารถกระจายต่อคนถึงคนได้ โดยจังหวัดยะลา ซึ่งเป็นจังหวัดติดแนวชายแดนประเทศมาเลเซีย ได้ทำหน้าที่คัดกรองผู้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวหรือเยี่ยมญาติ ตลอดจนเข้ามาทำธุรกิจ ในจังหวัดยะลาและจังหวัดสงขลา
น.ส.ธัญณภัส ชาระ หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเบตงเปิดเผยว่า ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเบตง ได้ทำการคัดกรองเข้มงวดผู้เดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์พื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งมาจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ซึ่งทางด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ได้รับนโยบายจากกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข ได้กำชับตรวจเข้ม และคัดกรองผู้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่จังหวัดยะลา
ทั้งนี้ จ.ยะลา มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย มีคนเชื้อชาติจีนอาศัยอยู่ และเข้ามาทำธุรกิจที่ จ.ยะลา และจ.สงขลา ผ่านทางด่านชายแดนเบตงเป็นจำนวนมาก ซึ่งการเดินทางเข้ามายังฝั่งประเทศไทยทางด่านชายแดนเบตง จึงได้มีการตรวจเข้มคัดกรองผู้ป่วย ที่เดินทางเข้ามาเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่
โดยมาตรการการป้องกัน และเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคเชื้อไวรัสนี้ สามารถป้องกันได้เหมือนไข้หวัดทั่วไป คือการหมั่นทำความสะอาดจุดเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เช่น ล้างมือให้สะอาด ปิดจมูกและปากเมื่อไอจาม หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ผู้ที่มีอาการหวัดหรือไข้หวัดใหญ่ ปรุงอาหารเนื้อสัตว์และไข่ให้สุก และไม่สัมผัสกับสัตว์ป่าหรือสัตว์เลี้ยงในฟาร์มโดยไม่มีการป้องกัน รวมทั้งการใช้หน้ากากอนามัยเวลาอยู่ในพื้นที่สาธารณะ หรือพื้นที่ที่อยู่ร่วมกับผู้อื่นซึ่งเป็นการป้องกันได้ในเบื้องต้น

ที่มา: www.naewna.com
News Code: loc g:naewna g:agency p:wnn v:netnews

ความคิดเห็น