วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ.2563

'พิพัฒน์' สั่งปั้นน้ำตกโผงโผงแลนด์มาร์คใหม่ชายแดนใต้

 20 ม.ค. 2563 17:58 น.    หมวดหมู่ เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้

รมว.ท่องเที่ยวฯ เตรียมแผนพัฒนา น้ำตกโผงโผง เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในพื้นที่ชายแดนใต้
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยได้เดินทางไปยังน้ำตกโผงโผง ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ เพื่อพบปะพี่น้องประชาชน และสำรวจน้ำตกโผงโผง เพื่อรับทราบแนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ได้มาสำรวจและรับทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาน้ำตกโผงโผงแห่งนี้ คิดว่าจะต้องมีการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของชาวตำบลปากล่อ และเพื่อให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวมีจำนวนมากขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยจะต้องมีการปรับปรุง อาคาร ลานจอดรถ ห้องน้ำ สิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
อย่างไรก็ตามกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 30 ม.ค.นี้ เพื่อกำหนดแนวทาง วางแผนและส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวร่วมกัน เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งกระจายรายได้สู่ชุมชนและส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงต่อไป

ที่มา: www.dailynews.co.th
News Code: eco g:dailynews g:agency p:wdn v:netnews

ความคิดเห็น