วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2563

ภาพข่าว: ปล่อยแถว

 27 ก.พ. 2563 05:45 น.    หมวดหมู่ การ รปภ. ในชีวิต และทรัพย์สิน

หัวหน้าชุดปฏิบัติการอาสารักษาดินแดนอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปล่อยแถวกำลังอาสารักษาดินแดน ออกปฏิบัติการลาดตระเวนเดินเท้าป้องกันเหตุไม่สงบที่อาจจะเกิดขึ้น บริเวณย่านการค้ากลางเมืองหาดใหญ่ หลังยังคงเกิดเหตุไม่สงบรายวันใน จ.สงขลา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์

ที่มา: นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 28 ก.พ. 2563 (กรอบบ่าย)
News Code: terr g:matichon g:agency g:paper g:mati p:mtcd v:paperl

ความคิดเห็น