วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

ตำรายาหลวงปู่ศุข-ท้าวแสนปม-ลิเกขึ้นทะเบียนภูมิปัญญาชาติ

 22 มี.ค. 2561 18:00 น.    หมวดหมู่ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต

วธ.ประกาศขึ้นทะเบียน มรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมของชาติ 6 สาขา 18 รายการ “นิทานพื้นบ้านท้าวแสนปม-ลิเก- ถือศีลกินผัก–ตำรายาหลวงปู่ศุข-ปอยส่างลอง-ประเพณีแห่เจ้าพ่อปากน้ำโพ-แข่งเรือยาว ชุมพร” ปกป้องมรดกไทยถูกคุกคาม-สูญหาย
วันนี้( 22มี.ค.) ที่ ห้องประชุม กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เปิดเผย ภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ครั้งที่2/2561ว่า ที่ประชุมได้ พิจารณาและเห็นชอบประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปี2561 จำนวน18รายการ หลังจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองได้พิจารณามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศส่งเข้ามาให้พิจารณารวมทั้งสิ้น193รายการ ซึ่งการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ จะเป็นการประกาศหลักฐานสำคัญของชาติ นำไปสู่การปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติไม่ ให้ถูกคุกคาม และสูญหาย ตลอดจนยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนให้เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นด้วย
นายวีระ กล่าวต่อไปว่า สำหรับมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ทั้ง18รายการ ที่ผ่านการพิจารณา ประกอบด้วย6สาขา ดังนี้1.สาขาวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา จำนวน1รายการ ได้แก่ นิทานพื้นบ้านท้าวแสนปม จ.กำแพงเพชร 2. สาขาศิลปะการแสดง จำนวน3รายการ ได้แก่ ลิเก จ.พิจิตร-นครสวรรค์,สะไน จ.ศรีษะเกษ และวายังกูเละ จ.ยะลา 3.สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม ประเพณี พิธีกรรม และงานเทศกาล จำนวน5รายการ ได้แก่พิธีถวายข้าวพีชภาค ฯ และบุญเสียค่าหัว ข้าโอกาสพระธาตุพนม จ.นครพนม,ประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์,ปักธงเมืองนครไทย จ.พิษณุโลก,ประเพณีปอยส่างลอง (บวชลูกแก้วหรือบรรพชาสามเณร) จ.แม่ฮ่องสอน และประเพณีถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต 4.สาขาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล จำนวน3รายการ ได้แก่ ขนมฝรั่งกุฎีจีน กรุงเทพมหานคร,ดินสอพองลพบุรี จ.ลพบุรี และตำรายาหลวงปู่ศุข จ.ชัยนาท 5. สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม จำนวน3รายการ ได้แก่ เรือนโคราช จ.นครราชสีมา,การทำกลอง-เอกราช จ.อ่างทอง และเรือก่าบาง จ.พังงา และ6.สาขาการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว จำนวน3รายการ ได้แก่วัวเทียมเกวียน จ.เพชรบุรี,การเล่นสะบ้า จ.สมุทรปราการ-นนทบุรี-กาญจนบุรี และการแข่งเรือยาว ขึ้นโขนชิงธง ลุ่มน้ำหลังสวน จ.ชุมพร
"การขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติในครั้งนี้เป็นครั้งแรก ที่มีกฎหมายรองรับ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ.2559และภายหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา แล้วกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ พร้อม การสาธิตเผยแพร่รายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ในช่วงเดือนกันยายน นี้ต่อไป อย่างไรก็ตามแม้ว่า มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว ในอนาคต หากพบว่า มีการไปใช้ในทางบิดเบือนหรือไม่เหมาะสมเปลี่ยนแปลง มีความคลาดเคลื่อนจากสาระข้อเท็จจริงและความดั้งเดิม ทาง คณะกรรมการฯ สามารถที่จะสั่งระงับ หรือ ยกเลิก คำสั่งประกาศขึ้นทะเบียนได้” รมว.วัฒนธรรม กล่าว
ที่มา: www.dailynews.co.th

ความคิดเห็น