วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563

รร.แหลมทองอุปถัมภ์ได้รับเลือกเป็นศูนย์เตรียมสอบ"Cambridge English สามปีซ้อน

 12 ธ.ค. 2562 09:43 น.    หมวดหมู่ การศึกษา

โรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ์ จังหวัดปัตตานีได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Cambridge English Preparation Centre ของ Cambridge Assessment English มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ แห่งสหราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นปีที่ 3 ที่โรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ์ได้รับการแต่งตั้ง
โรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ์ ได้จัดให้มีการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานสากล The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ด้วยแบบทดสอบ Cambridge English Young Learners (YLE Exam) ซึ่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จะสอบระดับ Pre A1 Starters และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จะสอบระดับ A1 Movers โดยสอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่กำหนดให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต้องมีความสามารถทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ CEFR A1
ในการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ์ได้จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยหลักสูตรภาษาอังฤษพิงกุ (Pingu's English) ในชั้นอนุบาล 1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ซึ่งผลสอบ CEFR Pre A1 Starters ได้สูงขึ้นในทุกๆ ปี
โรงเรียนที่สนใจเข้ารับคัดเลือกเป็น Cambridge English Preparation Centre สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด ซึ่งเป็น Authorised Test Centre (TH 195) ของ Cambridge Assessment English มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ โทร 081 958 0085
ที่มา: คลับอะคาเดเมีย
News Code: edu zprc file:image file:jpg g:pr g:local p:prg v:prl

ความคิดเห็น