วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2563

สถานีขนส่งใต้สุดเสร็จมี.ค.63

 20 พ.ย. 2562 04:16 น.    หมวดหมู่ เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้

นายใช้ วงศ์นิตยลัภย์ ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 พ.ย.ที่ผ่านมาได้นำผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสถานีขนส่งเบตง พื้นที่ 13 ไร่ โดยก่อสร้างคืบหน้าแล้วกว่า 70% คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมี.ค. 63 ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมทั้งแก้ปัญหาระบบขนส่งในเขตเมือง ซึ่งปัจจุบันในตัวเมืองเบตงประสบปัญหาการจราจรแออัด
นายใช้ กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกัน ในเดือนมิ.ย. 63 กรมท่าอากาศยาน (ทย.) จะเปิดใช้สนามบินเบตง ซึ่งเป็นสนามบินน้องใหม่ การก่อสร้างสถานีขนส่งแห่งนี้จะรองรับการเปิดใช้สนามบินด้วยช่วยเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างสถานีขนส่งกับสนามบิน ซึ่งได้รับแจ้งว่าทางขนส่งจังหวัดยะลาอยู่ระหว่างพิจารณาเปิดเส้นทางเชื่อมต่อรถโดยสารเข้าสนามบินเพื่ออำนวยความสะดวกผู้โดยสาร ต่อไปสนามบินเบตงและสถานีขนส่งแห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางการเดินทางเชื่อมโยงจังหวัดอื่น ๆ และต่างประเทศ กลายเป็นย่านธุรกิจและย่านเศรษฐกิจแห่งใหม่ราคาที่ดินจะสูงขึ้นรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ.

ที่มา: นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 21 พ.ย. 2562 (กรอบบ่าย)
News Code: g:dailynews g:agency g:paper p:dnd v:paperl

ความคิดเห็น