วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน พ.ศ.2564

ยะลาพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเวียนเทียน กลางวัน เนื่องในวันมาฆบูชา ท่ามกลางจนท.ดูแลรักษาความปลอดภัยเข้ม

 26 ก.พ. 2564 13:23 น.    หมวดหมู่ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต

เมื่อวันที่ 26 ก.พ.64 เวลา 10.50 น. ที่วัดเวฬุวัน อ.เมือง จ.ยะลา นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นำพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ร่วมเวียนเทียนตอนเที่ยงวัน เนื่องในวันมาฆบูชา และรับศีลฟังธรรมเทศนาจากพระราชปัญญามุณี เจ้าคณะจังหวัดยะลา/เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน ท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยเข้มจากเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ อย่างเข้มงวด
การจัดพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชาที่วัดเวฬุวันจัดให้มีการเวียนเทียนในช่วงเวลากลางวันมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ได้เกิดสถานการณ์ความไม่สงบขึ้นในพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพิธี ส่วนวัดต่างๆ ในพื้นที่เขตอำเภอเมืองยะลา ทั้ง 17 วัด ก็จัดเวียนเทียนกลางวันและช่วงเย็นซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ก่อนประกอบพิธีเวียนเทียน พระราชปัญญามุณี เจ้าคณะจังหวัดยะลา เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน ประธานฝ่ายสงฆ์ ได้แสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในวั นมาฆบูชา เพื่อให้ชาวพุทธได้ร่วมระลึกถึงวันสำคัญทางพุทธศาสนา และรำลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ พร้อมนำคำสอนในหลักธรรมไปประพฤติปฎิบัติตนในการกระทำความดีงดเว้นการทำชั่ว และทำจิตใจให้ผ่องใส เพื่อให้เกิดความสุขแก่ตนเอง สังคม และเกิดความสันติสุขในพื้นที่ และประเทศชาติ ต่อไป

ที่มา: www.siamrath.co.th
News Code: loc g:siamrath g:agency p:wsr v:netnews

ความคิดเห็น