วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2563

เลขาฯศอ.บต.เยี่ยมผู้พิการติดเตียง

 21 ก.ย. 2563 03:09 น.    หมวดหมู่ การเยียวยา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันก่อน พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ลง พื้นที่เยี่ยมครอบครัว ด.ช.อิลฮาม โต๊ะมิง อายุ 8 ขวบ ที่บ้านเลขที่ 132/7 หมู่ที่ 1 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา "มีอาการพิการทางสมองแต่กำเนิด ติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และผู้ปกครองต้องนั่งอุ้มหรือดูแลตลอดเวลา" โดยมี นายสะมะแอ โต๊ะมิง บิดา และนางสาลีนา บาฮา มารดา คอยดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งทางเด็กและครอบครัวได้รับการช่วยเหลือตามโครงการ "เก้าอี้สุขใจ สู่รองเท้าสั่งตัด" จากแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูสภาพครอบครัวเด็กพิการทางสมอง โดยทาง ศอ.บต. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ริเริ่มนำนวัตกรรมอุปกรณ์ที่เป็นประโยชน์และจำเป็นต่อการฟื้นฟูสภาพเด็กพิการทางสมองและเด็กพิการซ้ำซ้อน เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทางร่างกายที่ดีขึ้น
ปัจจุบัน ด.ช.อิล ฮาม ได้รับเก้าอี้สุขใจแล้ว โดยบิดาได้ดัดแปลงให้การใช้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น นั่งแล้วไม่ล้ม รวมทั้งได้รับเตียงยืนแล้ว แต่มีปัญหาเกี่ยวกับตะโพก จึงไม่ได้ทำกายภาพ ร่างกายซีกซ้ายอ่อนแรงกว่าซีกขวา สามารถ พลิกตัวได้เพื่อเคลื่อนที่ภายในบ้าน นอกจากนี้บิดาได้ทำอุปกรณ์ เช่น รถฝึกเดิน กระเป๋าอุ้มเวลานั่งมอเตอร์ไซค์ มีเตียงอาบน้ำ มีเครื่องทำน้ำอุ่น โดยได้รับการเยี่ยมให้กำลังใจและให้คำแนะนำเพื่อฟื้นฟูและดูแลจากบุคลากรสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2560 โดยได้รับอุปกรณ์ฟื้นฟูสภาพ (เตียงฝึกยืน) จาก ผวจ.ยะลา รวมถึงเก้าอี้สุขใจ จากการเข้าร่วมโครงการของ ศอ.บต. ระยะเวลาเกือบ 3 ปี ทำให้ ด.ช.อิลฮาม มีพัฒนาการด้านร่างกายที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มีพัฒนาการด้านการเรียนรู้มากขึ้น และได้รับการศึกษาสำหรับเด็กก่อนวัยประถม ของศูนย์การศึกษาพิเศษอำเภอเบตง (เรียนที่บ้าน)
ด้านนางสาลีนา ได้กล่าวขอบคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้พระราชดำริโครงการดังกล่าว ช่วยเหลือลูกชายและครอบครัวอื่น ๆ และขอเป็นกำลังใจให้แก่ครอบครัวที่มีบุตรหลานที่พิการเหมือนตน อย่าย่อท้อและดูแลลูกให้ดีที่สุด.

ที่มา: นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 21 ก.ย. 2563
News Code: labor g:dailynews g:agency g:paper p:dnd v:paperl

ความคิดเห็น