วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน พ.ศ.2564

ทัพฟ้า เปิดบ้านต้อนรับ รร.ส่งเสริมอิสลามศึกษา ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา

 26 ก.พ. 2564 20:14 น.    หมวดหมู่ การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นาวาอากาศเอกพานิช โพธิ์นอก ผู้บังคับการกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 เปิดกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 ต้อนรับคณะคุณครูและนักเรียน จากโรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เข้าทัศนศึกษาเยี่ยมชมกิจการภายในกองกำลังฯ ระหว่างวันที่ 24-25 ก.พ.64 ในช่วงเวลา 09.00 -12.00น. มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 215 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 235 คน รวมทั้งหมด 450 คน
โดยกิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์การบินและกองทัพอากาศไทย ตลอดจนภาระกิจต่างๆ ของกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 ให้นักเรียนรับชม รวมทั้งจัดแสดงรถยานยนต์หุ้มเกราะ CODOR , V-150 , อากาศยาน AU-23A Peacemaker , DA-42 Diamond และสาธิตการระงับเหตุเพลิงใหม่ การปฏิบัติการช่วยเหลือทางพยาบาลเบื้องต้น ซึ่งในการเดินทางเข้าทัศนศึกษาเยี่ยมชมครั้งนี้ กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 ยังได้จัดรถบัสรับ-ส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียน และมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาศต้อนรับสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเข้าทัศนศึกษาเยี่ยมชมโดยมุ่งหวังว่ากิจกรรมครั้งนี้จะสามารถเสริมสร้างให้เกิดความรู้ และประสบการณ์ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ให้กับเด็ก เยาวชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

ที่มา: www.siamrath.co.th
News Code: loc g:siamrath g:agency p:wsr v:netnews

ความคิดเห็น