วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ.2563

นราธิวาสเปิดศูนย์ดำรงธรรมรับเรื่องร้องเรียนแทนนายกฯในช่วง ครม.สัญจร

 20 ม.ค. 2563 19:09 น.    หมวดหมู่ การยกระดับคุณภาพชีวิต

นราธิวาส เปิดศูนย์ดำรงธรรม (ส่วนหน้า) รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ประชาชนแทนนายกรัฐมนตรี ในช่วง ครม.สัญจร วันที่ 20 - 21 มกราคมนี้
วันที่ 20 มกราคม 2563 ที่ศูนย์ดำรงธรรม (ส่วนหน้า) หอประชุมอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส นายเกียรติศักดิ์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ในช่วง ครม.สัญจร จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 20 - 21 มกราคม 2563 จังหวัดนราธิวาสได้จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม(ส่วนหน้า) จังหวัดนราธิวาส เพื่อทำหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ระหว่างวันที่ 20 - 21 มกราคม 2563 โดยในวันที่ 20 มกราคม 2563 มีการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม (ส่วนหน้า) ณ หอประชุมอำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส มีหน่วยงานภาครัฐ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมปฏิบัติงานในศูนย์จำนวน 68 หน่วยงาน มีผู้มาร้องเรียนร้องทุกข์ จำนวน 10 ราย 11 เรื่อง และขอรับคำปรึกษา 1 ราย
นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม (ส่วนหน้า) ที่วัดประชุมชลธารา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ซึ่งวันนี้มีผู้มายื่นเรื่องร้องทุกข์ที่ศูนย์ฯ จำนวนหนึ่ง รวมทั้งการร้องเรียนเรื่องการจ้างงาน ซึ่งมีการรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไว้เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป
สำหรับในวันที่ 21 มกราคม 2563 จะมีการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม (ส่วนหน้า) ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ ในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนในวันแรก มีการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เพื่อส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหา และให้ความช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐบาล โดยจะพิจารณาทุกเรื่องไม่ปิดกั้นในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องการขอรับความช่วยเหลือ อาทิ ขอความเป็นธรรมเนื่องจากไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
สาเหตุตรวจสอบเบื้องต้นเนื่องจากคุณสมบัติไม่ผ่าน เพราะมีที่ดินเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด กรณีตัวแทนชุมชนดงงูเห่าอยู่บนที่ดินการรถไฟต้องการได้ที่อยู่อาศัย กรณีขอคืนที่ดินจากกรมธนารักษ์เนื่องจากเห็นว่าได้ครอบครองมาก่อนที่จะมีการประกาศเป็นเขตที่ดินของธนารักษ์ เป็นต้น ซึ่งจะมีการติดตามแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่เดือดร้อนอย่างเร่งด่วนต่อไป

ที่มา: www.naewna.com
News Code: loc g:naewna g:agency p:wnn v:netnews

ความคิดเห็น