วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ส่งมังคุด

 3 มิ.ย. 2563 04:35 น.    หมวดหมู่ เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้

นางมาลินี ยุวนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร มอบหมาย กลุ่มส่งเสริมไม้ผลบริหารจัดการผลผลิตมังคุด 3 ตัน กระจายให้แก่สำนักงานเกษตรจังหวัด 9 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี กระบี่ ภูเก็ต สงขลา ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส และมังคุดอีก 1 ตันให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อเร็วๆ นี้

ที่มา: นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 4 มิ.ย. 2563 (กรอบบ่าย)
News Code: g:dailynews g:agency g:paper p:dnd v:paperl

ความคิดเห็น